مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی داود


معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عیسی بن فلیته . از شرفاءمکه است . (حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 2 ص 599).

معنی داود- ترجمه داود برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد داود اینجا را کلیک کنید

هم معنی داود


ترجمه داود

گل داودی: oxeye daisy
داودی: chrysanthemum
داود: David
داود: Davud


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه داود


چون عصا را مار کرد آن چست دست *** گر ترا عقلى است آن نکته بس است‏
تو نظر دارى و لیک امعانش نیست *** چشمه‏ى افسرده است و کرده‏ایست‏
زین همى‏گوید نگارنده‏ى فکر *** که بکن اى بنده امعان نظر
آن نمى‏خواهد که آهن کوب سرد *** لیک اى پولاد بر داود گرد
تن بمردت سوى اسرافیل ران *** دل فسردت روبه خورشید روان‏
در خیال از بس که گشتى مکتسى *** نک به سوفسطایى بد ظن رسى‏
او خود از لب خرد معزول بود *** شد ز حس معزول و محروم از وجود
هین سخن خا نوبت لب‏خوایى است *** گر بگویى خلق را رسوایى است‏
چیست امعان چشمه را کردن روان *** چون ز تن جان رست گویندش روان‏
آن حکیمى را که جان از بند تن *** باز رست و شد روان اندر چمن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمرالبصیر (شیخ ). مشهور به داود انطاکی یا ضریر انطاکی . یا داود ضریر. یا داود انطاکی اکمه . طبیب نزیل مصر از مشاهیر پزشکان و حکماست .950 هَ . ق . در انطاکیه زاده شد و علوم ریاض

معنی داود

داود. [وو ] (اِخ ) ابن محمود قیصری ملقب به شرف الدین از شارحان معروف کتاب فصوص الحکم محیی الدین عربی است بنام مطلع خصوص الکلم فی معانی فصوص الحکم وی به سال 751درگذشته است . و نیز او راست ، رسالة فی ما

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمروبن سعید از کتاب دیوان رسائل بعهد هشام بن عبدالملک خلیفه ٔ اموی است . (از الوزراء و الکتاب ص 41).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن قیس محدث است و از عبداﷲبن رافع روایت دارد. (المصاحف ص 87 و 88).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن محمدبن ادریس الخمری صاحب صنعاء از امراء و اشراف یمن بوده است و لقب سلطان الاشراف داشته و در زبید درگذشته . (778 هَ . ق .). (الاعلام زرکلی چ 1 ج 1 ص 306).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن محمد القارصی القرصی الحنفی . او راست : شرح علی اصول الحدیث للبرکوی چ مصر. شرح الامثلة (صرف ). (معجم المطبوعات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter