مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی داود


معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمرو. تابعی است و محدث . (المصاحف ص 52).

معنی داود- ترجمه داود برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد داود اینجا را کلیک کنید

هم معنی داود


ترجمه داود

گل داودی: oxeye daisy
داودی: chrysanthemum
داود: David
داود: Davud


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه داود


نوح از آن گوهر که برخوردار بود *** در هواى بحر جان دربار بود
جان ابراهیم از آن انوار زفت *** بى‏حذر در شعله‏هاى نار رفت‏
چون که اسماعیل در جویش فتاد *** پیش دشنه‏ى آب دارش سر نهاد
جان داود از شعاعش گرم شد *** آهن اندر دست بافش نرم شد
چون سلیمان بد وصالش را رضیع *** دیو گشتش بنده فرمان و مطیع‏
در قضا یعقوب چون بنهاد سر *** چشم روشن کرد از بوى پسر
یوسف مه رو چو دید آن آفتاب *** شد چنان بیدار در تعبیر خواب‏
چون عصا از دست موسى آب خورد *** ملکت فرعون را یک لقمه کرد
نردبانش عیسى مریم چو یافت *** بر فراز گنبد چارم شتافت‏
چون محمد یافت آن ملک و نعیم *** قرص مه را کرد او در دم دو نیم‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن قطب الدین عیسی بن فلیته . از شرفاء مکه یا حرمان شریفان (مکه و مدینه ) است و بقول امام یافعی در 585 هَ . ق . درگذشته است . (حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ج 2 ص 599).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمران اشعری . صاحب کوشکی بوده است در حدود قم : حد دوم قم از ناحیت ری تا جوسق داودبن عمران اشعری بدو فرسخ از دیر جص که فراپیش قم است . (از تاریخ قم ص 26).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمر محدث است و از عبدالجباربن الورد روایت دارد. (تاریخ الخلفاء ص 39).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن محمد. کاتب ام جعفر زبیده زن هارون الرشید و مادر امین خلیفه ٔ عباسی است . (الوزراء و الکتاب ص 124) (البیان و التبیین ج 1 ص 45).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن کزازالباهلی . والی هرات است از جانب منصور خلیفه در حدود 150 هَ . ق . (روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات ج 1 ص 381 و ج 2 ص 49).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عیسی بن محمدبن ابی هاشم . امیر مکه بوده و امارت میان او و برادرش مکثر دست بدست میگشته و گاه این و گاه آن امیر بوده است . داود بمکه درگذشته است . (الاعلام زرکلی ج 1 ص 305).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter