مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی داود


معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمرو. تابعی است و محدث . (المصاحف ص 52).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد داود اینجا را کلیک کنید

هم معنی داود


ترجمه داود

گل داودی: oxeye daisy
داودی: chrysanthemum
داود: David
داود: Davud


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه داود


و آن قوى‏تر ز آن همه کاین دایم است *** زندگى بخشى که سرمد قایم است‏
جان جمله‏ى معجزات این است خود *** کاو ببخشد مرده را جان ابد
کشته شد ظالم جهانى زنده شد *** هر یکى از نو خدا را بنده شد
بیان آن که نفس آدمى به جاى آن خونى است که مدعى گاو گشته بود و آن گاو کشنده عقل است و داود حق است یا شیخ که نایب حق است که به قوت و یارى او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزى بى‏کسب و بى‏حساب‏ ***
نفس خود را کش جهان را زنده کن *** خواجه را کشته ست او را بنده کن‏
مدعى گاو نفس تست هین *** خویشتن را خواجه کرده ست و مهین‏
آن کشنده‏ى گاو عقل تست رو *** بر کشنده‏ى گاو تن منکر مشو
عقل اسیر است و همى‏خواهد ز حق *** روزى بى‏رنج و نعمت بر طبق‏
روزى بى‏رنج او موقوف چیست *** آن که بکشد گاو را کاصل بدى است‏
نفس گوید چون کشى تو گاو من *** ز انکه گاو نفس باشد نقش تن‏


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن فرقد. از مشایخ شیعه و راوی فقه از ائمه است . (از الفهرست ابن الندیم ).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمرالبصیر (شیخ ). مشهور به داود انطاکی یا ضریر انطاکی . یا داود ضریر. یا داود انطاکی اکمه . طبیب نزیل مصر از مشاهیر پزشکان و حکماست .950 هَ . ق . در انطاکیه زاده شد و علوم ریاض

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمروبن سعید از کتاب دیوان رسائل بعهد هشام بن عبدالملک خلیفه ٔ اموی است . (از الوزراء و الکتاب ص 41).

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عمر (شیخ حکیم ). متوفی بمکه به سال 1006 هَ . ق . او راست : لطائف المنهاج در طب .

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن عیسی بن سلیمان غازی . همان کسی است که علی بن موسی الرضا(ع ) امام هشتم شیعیان در قزوین بسرای او فرود آمده است و فرزند دو ساله ٔ وی آنجا درگذشته و مشهد وی معروفست . (تاریخ گزیده

معنی داود

داود. [ وو ] (اِخ ) ابن محمد القارصی القرصی الحنفی . او راست : شرح علی اصول الحدیث للبرکوی چ مصر. شرح الامثلة (صرف ). (معجم المطبوعات ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: