مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دانک داجی


معنی دانک داجی

دانک داجی . (اِخ ) حاکم سرحد ممالک ختا و مرز متصرفات شاهرخ میرزا فرزند امیرتیمور گورکان . و این مرد در شانزدهم شعبان سال 828 فرستادگان امیر شاهرخ بدربار ختا را که جمعی ازملازمان بسرداری شادی خواجه و نیز میرزا بایسنقر و سلطان احمد و خواجه غیاث الدین نقاش بوده اند، در یورت خود نزدیک شهر سجکو که اول خاک ختا بوده مهمانی عظیم کرده است و شرح آن در مطلعالسعدین و حبیب السیر آمده . مرکز حکومت این شخص که کلانتر داجیان سرحد بوده شهرقمجوست بفاصله ٔ نه یام (چاپارخانه ) از شهر سکجو. رجوع به حبیب السیر چ کتابخانه ٔ خیام ص 635 و 637 ج 3 شود. در حبیب السیر چ طهران این نام بصورت دانک راجی و در چاپ بمبئی در یک مورد بصورت وانک داجی آمده است .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دانک داجی اینجا را کلیک کنید

هم معنی دانک داجی


ترجمه دانک داجی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دانک داجی


شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: