مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی دامنکده


معنی دامنکده

دامنکده . [ م َ ک َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) (از: دامن ، بمعنی قسمت سفلای قدامی جامه + کده بمعنی خانه و سرا و جای و محل ) بر روی هم اصطلاحاً معنی داخل دامن و درون دامن دارد : حیرت همه دم بکار نادانیهاست کلفت اثر بهار نادانیهاست آئینه ٔ آگهی بدامن کده نیست خاکت بسر ار غبار نادانیهاست . میرزابیدل .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد دامنکده اینجا را کلیک کنید

هم معنی دامنکده


ترجمه دامنکده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه دامنکدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی دامندار

دامندار. [ م َ ] (نف مرکب ) دارای دامن . دارای ذیل : بیضة لها سابغ؛ خود دامن دار. (منتهی الارب ). || دامنه دار. وسیع. پی دار. دنباله دار. که دنباله ٔ آن نگسلد: ابر دامن دار؛ که دنبال آن قطع نگردد. ||

معنی دامنجان

دامنجان . [ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هریس بخش مرکزی شهرستان سراب واقع در 22هزارگزی جنوب باختری سراب و 10هزارگزی شوسه ٔ سراب به تبریز. جلگه است و معتدل و دارای 888 سکنه . آب آن از نهر و چاه است و

معنی دامنه داری

دامنه داری . [ م َ ن َ / ن ِ ] (حامص مرکب ) عمل دامنه دار. حالت و چگونگی دامنه دار.

معنی دامندگی

دامندگی . [ م َ دَ/ دِ ] (حامص ) صفت دامنده . حالت و چگونگی دامنده .

معنی دامنه دار

دامنه دار. [ م َ ن َ / ن ِ ] (نف مرکب ) که دامنه دارد. دارای دامنه . || وسیع. پهناور. موسع. با عرض و طول بسیار. ممتد. - ابری دامنه دار ؛ که دنباله ٔ آن نگسلد. - ادعای دامنه دار ؛ طولانی . - اقداماتی د

معنی دامنگیری

دامنگیری . [ م َ] (حامص مرکب ) عمل دامنگیر. رجوع به دامنگیر شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<