مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چچگلوی بخش قلع...


معنی چچگلوی بخش قلع...

چچگلوی بخش قلعه . [ چ ِ چ َ ی ِ ب َ ق َ ع َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه که در 10500گزی شمال خاور ارومیه ، در مسیر ارابه رو ارومیه به آدا واقع شده . جلگه ، معتدل و مالاریائی است و 130 تن سکنه دارد. آبش از قنات و نهرحاجی ، محصولش غلات ، کشمش ، چغندر وحبوبات ، شغل اهالی زراعت ، صنایع دستی جوراب بافی و راهش ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چچگلوی بخش قلع... اینجا را کلیک کنید

هم معنی چچگلوی بخش قلع...


ترجمه چچگلوی بخش قلع...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چچگلوی بخش قلع...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چچگلوی منصور

چچگلوی منصور. [ چ ِ چ َ ی ِ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه که در 9هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 7هزارگزی شمال شوسه ٔ خاوری ارومیه به گلمانخانه واقع شده . جلگه ، معتدل و م

معنی چچو

چچو. [ چ ُ ] (اِ) پستان را گویند اعم از پستان انسان و حیوانات . (برهان ) (آنندراج ). پستان را گویند و آنرا بهندی «چوجی » خوانند. (جهانگیری ). پستان آدمی ودیگر جانوران . (ناظم الاطباء). رجوع به پستان ش

معنی چچگلوی حاجی آقا

چچگلوی حاجی آقا. [ چ ِ چ َ ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه که در 8هزارگزی شمال ارومیه و 3500گزی شوسه ٔ ارومیه به سلماس واقع شده . جلگه ، معتدل و مالاریائی است و 144 تن س

معنی چچک

چچک . [ چ َ چ َ / چ ُ چ ُ / چ ِ چ َ ] (ترکی ، اِ) خال . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). چخک . رجوع به چخک شود. || آبله ٔ بچه ها را گویند. (برهان ) (آنندراج ). مخفف چیچک است ، بمعنی آبله . (فرهنگ ن

معنی چچلاس

چچلاس . [ چ ِ چ ِ ] (اِ) قسمی حشره ٔ بالدار که به انواع مختلف ورنگهای گوناگون وجود دارد و در ساحل برکه ها و مرداب ها زندگی میکند. سنجاقک . منلاس . چیچیلاس (در گیلکی ).

معنی چچست

چچست . [ چ ِ چ َ ] (اِخ ) نام دریاچه ٔ ارومیه که نساخ بتصحیف در شاهنامه «خنجست » آورده اند. (مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی حاشیه ٔ ص 199): و از کیخسرو سود این بود که افراسیاب را کشت و در کنار دریاچ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: