مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه ٔ مرغزقان ...


معنی چشمه ٔ مرغزقان ...

چشمه ٔ مرغزقان دره . [ چ َ م َ ی ِ م َ زَ دَ رَ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «چشمه ای است متعلق به نوا که از جنوب بشمال جاری است و یک چارک آب دارد». (از مرآت البلدان ج 4 ص 245).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه ٔ مرغزقان ... اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه ٔ مرغزقان ...


ترجمه چشمه ٔ مرغزقان ...


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه ٔ مرغزقان ...مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه ٔ مس روان

چشمه ٔ مس روان . [ چ َ / چ ِ م َ /م ِ ی ِ م ِ س ِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) عین القطر.(حکمت اشراق سهروردی ). حکمت : و در حکم من بود چشمه ٔمس روان ، یعنی حکمت . (حکمت اشراق سهروردی ص 286).

معنی چشمه موسی

چشمه موسی . [ چ َ م َسا ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند که در 54 هزارگزی شمال باختری خوسف واقع است . جلگه و گرمسیر است و 257 تن سکنه دارد. آبش از قنات . محصولش غلات و پنبه . ش

معنی چشمه ملک

چشمه ملک . [ چ َ م َ م َ ل ِ ] (اِخ )دهی است جزء دهستان ارادان بخش گرمسار شهرستان دماوند که در 18 هزارگزی خاور گرمسار و پانصدگزی شمال راه آهن و 3 هزارگزی جنوب راه شوسه واقع است و 500 تن سکنه دارد. محص

معنی چشمه مونس

چشمه مونس . [ چ َ م ِ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان احمدآباد بخش فریمان شهرستان مشهد که در 38 هزارگزی شمال باختری فریمان واقع است . دامنه و معتدل است و 67 تن سکنه دارد.آبش از قنات . محصولش غلات و چغن

معنی چشمه مراد

چشمه مراد. [ چ َ م َ م ُ ] (اِخ ) نام کوهی و ناحیتی است به هرسین .

معنی چشمه مهدی

چشمه مهدی . [ چ َ م َ م َ / م ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش هرسین کرمانشاهان که در 10 هزارگزی جنوب باختری هرسین و 3 هزارگزی کل کشوند واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 44 تن سکنه دارد. آبش از قنات و چشمه

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: