مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه ٔ زنگاری


معنی چشمه ٔ زنگاری

چشمه ٔ زنگاری . [ چ َ/ چ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آسمان .(مجموعه ٔ مترادفات ص 10). کنایه از آسمان نیلگون .

معنی چشمه ٔ زنگاری- ترجمه چشمه ٔ زنگاری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه ٔ زنگاری اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه ٔ زنگاری


ترجمه چشمه ٔ زنگاری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه ٔ زنگاریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه ٔ سخن

چشمه ٔ سخن . [ چ َ / چ ِ م َ /م ِ ی ِ س ُ خ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از منبع و سرچشمه ٔ سخن . کنایه از آب روان سخن : شود از آب چشم بیداری بزبان چشمه ٔ سخن جاری . اوحدی .

معنی چشمه زنان

چشمه زنان . [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز که در 18 هزارگزی شمال خاوری قلعه زراس ، کنار راه مالرو بابازاهد به قلعه دلی واقع است . جلگه و گرمسیر است و 55 تن سکنه دارد. آبش

معنی چشمه زنگی

چشمه زنگی . [ چ َ م َزَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مؤمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند که در 44 هزارگزی جنوب درمیان و 3 هزارگزی راه شوسه ٔ بیرجند به درخ واقع است . دامنه و معتدل است و 106 تن سکنه دار

معنی چشمه زنگی

چشمه زنگی . [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 16 هزارگزی شمال خاوری دیزگران و 2 هزارگزی شمال چنگیزه واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 155 تن سکنه دارد.

معنی چشمه ٔ زمزم

چشمه ٔ زمزم . [ چ َ م َ ی ِزَ زَ ] (اِخ ) چاهی به مسجد الحرام در مکه . رجوع به زمزم شود. || کنایه است از دهان محبوب .

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ س َ ] (اِخ ) نام چشمه ای است در خراسان از ولایت طوس . (برهان ) (آنندراج ). مؤلف نزهة القلوب نویسد: «بحیره ای است بولایت خراسان بحدود طوس ، دورش یک فرسنگ بود. از او دو

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: