مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه سبز


معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان که در 89 هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد و 3 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ کرمان به سیرجان واقع است و 43 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی چشمه سبز- ترجمه چشمه سبز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه سبز اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه سبز


ترجمه چشمه سبز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه سبزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ س َ ] (اِخ ) نام چشمه ای است در خراسان از ولایت طوس . (برهان ) (آنندراج ). مؤلف نزهة القلوب نویسد: «بحیره ای است بولایت خراسان بحدود طوس ، دورش یک فرسنگ بود. از او دو

معنی چشمه سرخ

چشمه سرخ . [ چ َم َ س ُ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از مزارع بافت به زنجان کرمان است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235). ده مرکزی دهستان قلعه عسکر بخش مشیز شهرستان سیرجان است که در 40 هزارگزی جن

معنی چشمه ٔ زنگاری

چشمه ٔ زنگاری . [ چ َ/ چ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آسمان .(مجموعه ٔ مترادفات ص 10). کنایه از آسمان نیلگون .

معنی چشمه سرخ

چشمه سرخ . [ چ َ م َ س ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش جوار شهرستان ایلام . که در 14هزارگزی شمال باختری جوار و 14 هزارگزی باختر راه شوسه ٔ ایلام به شاه آباد واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 70 تن سکنه دار

معنی چشمه زنگی

چشمه زنگی . [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان که در 16 هزارگزی شمال خاوری دیزگران و 2 هزارگزی شمال چنگیزه واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 155 تن سکنه دارد.

معنی چشمه سرخ

چشمه سرخ . [ چ َ م َ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد که در 62 هزارگزی جنوب خاوری فریمان و 10هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی فریمان به بغبغو واقع است . دامنه و معتدل است

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: