مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه سبز


معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان که در 35 هزارگزی شمال باختری بافت و سر راه مالرو گوغر به گلناآباد واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 427 تن سکنه دارد. آبش از چشمه . محصولش غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی چشمه سبز- ترجمه چشمه سبز برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه سبز اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه سبز


ترجمه چشمه سبز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه سبزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه سر

چشمه سر. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از قراء و مزارع طبس است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235).

معنی چشمه سراب

چشمه سراب . [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از قرای دره ٔ دینور و در سمت چپ دره واقع است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235).

معنی چشمه سفید

چشمه سفید. [ چ َ م َ س َ / س ِ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است که در سمت چپ راه عماریه ٔ کرمانشاه به ماهی دشت واقع است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235).

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان که در 89 هزارگزی شمال خاوری سعیدآباد و 3 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ کرمان به سیرجان واقع است و 43 تن سکنه دارد. (ا

معنی چشمه زنگی

چشمه زنگی . [ چ َ م َزَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مؤمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند که در 44 هزارگزی جنوب درمیان و 3 هزارگزی راه شوسه ٔ بیرجند به درخ واقع است . دامنه و معتدل است و 106 تن سکنه دار

معنی چشمه سفلی

چشمه سفلی . [ چ َ م َ س ُ لا ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از مزارع بلوک کوهپایه ٔ کرمان است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: