مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه زنان


معنی چشمه زنان

چشمه زنان . [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز که در 18 هزارگزی شمال خاوری قلعه زراس ، کنار راه مالرو بابازاهد به قلعه دلی واقع است . جلگه و گرمسیر است و 55 تن سکنه دارد. آبش از چاه و قنات . محصولش غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).

معنی چشمه زنان- ترجمه چشمه زنان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه زنان اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه زنان


ترجمه چشمه زنان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه زنانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه ٔ زمزم

چشمه ٔ زمزم . [ چ َ م َ ی ِزَ زَ ] (اِخ ) چاهی به مسجد الحرام در مکه . رجوع به زمزم شود. || کنایه است از دهان محبوب .

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان که در 35 هزارگزی شمال باختری بافت و سر راه مالرو گوغر به گلناآباد واقع است . کوهستانی و سردسیر است و 427 تن سکنه دارد. آ

معنی چشمه سادات

چشمه سادات . [ چ َ م َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است در سمت چپ راه عماریه ٔ کرمانشاهان به ماهیدشت ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 233).

معنی چشمه ٔ زندگانی

چشمه ٔ زندگانی . [ چ َ / چ ِ م َ/ م ِ ی ِ زِ دَ / دِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) عین الحیوة؛ چشمه ٔ زندگی . چشمه ٔ آب حیات : آنگاه از ماهیانی که در چشمه ٔ زندگانی گرد آمده و از سایه ٔ آن پشته ٔ بزرگ مت

معنی چشمه زرد

چشمه زرد. [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند که در 26 هزارگزی جنوب خاوری خوسف واقع است . کوهستانی است با هوای معتدل و 16 تن سکنه دارد. آبش از قنات . شغل اهالی زراع

معنی چشمه سراب

چشمه سراب . [ چ َ م َ س َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «از قرای دره ٔ دینور و در سمت چپ دره واقع است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 235).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: