مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه زرد


معنی چشمه زرد

چشمه زرد. [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند که در 26 هزارگزی جنوب خاوری خوسف واقع است . کوهستانی است با هوای معتدل و 16 تن سکنه دارد. آبش از قنات . شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی چشمه زرد- ترجمه چشمه زرد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه زرد اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه زرد


ترجمه چشمه زرد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه زردمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه سادات

چشمه سادات . [ چ َ م َ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ای است در سمت چپ راه عماریه ٔ کرمانشاهان به ماهیدشت ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 233).

معنی چشمه ٔ زنگاری

چشمه ٔ زنگاری . [ چ َ/ چ ِ م َ / م ِ ی ِ زَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آسمان .(مجموعه ٔ مترادفات ص 10). کنایه از آسمان نیلگون .

معنی چشمه سبز

چشمه سبز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ س َ ] (اِخ ) نام چشمه ای است در خراسان از ولایت طوس . (برهان ) (آنندراج ). مؤلف نزهة القلوب نویسد: «بحیره ای است بولایت خراسان بحدود طوس ، دورش یک فرسنگ بود. از او دو

معنی چشمه ٔ روز

چشمه ٔ روز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از خورشید. کنایه از هور و خور : ایا سپهر ادب را دل تو چشمه ٔ روز ایا بهشت سخا را کف تو ماء معین . فرخی . ماه از آن گفتم کاندر

معنی چشمه زنگی

چشمه زنگی . [ چ َ م َزَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مؤمن آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند که در 44 هزارگزی جنوب درمیان و 3 هزارگزی راه شوسه ٔ بیرجند به درخ واقع است . دامنه و معتدل است و 106 تن سکنه دار

معنی چشمه زنان

چشمه زنان . [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز که در 18 هزارگزی شمال خاوری قلعه زراس ، کنار راه مالرو بابازاهد به قلعه دلی واقع است . جلگه و گرمسیر است و 55 تن سکنه دارد. آبش

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: