مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چشمه زرد


معنی چشمه زرد

چشمه زرد. [ چ َ م َ زَ] (اِخ ) دهی است از دهستان قلعه حمام بخش جنت آباد شهرستان مشهد که در 36 هزارگزی شمال باختری صالح آباد واقع است . کوهستانی است با هوای معتدل و 78 تن سکنه دارد. آبش از قنات . محصولش غلات . شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است ، ساکنین این آبادی از طایفه ٔتیموری میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی چشمه زرد- ترجمه چشمه زرد برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چشمه زرد اینجا را کلیک کنید

هم معنی چشمه زرد


ترجمه چشمه زرد


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چشمه زردمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چشمه ٔ روشن

چشمه ٔ روشن . [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ رَ / رُو ش َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از خورشید عالم آراست . (برهان ). کنایه از آفتاب عالمتاب . (انجمن آرا) (آنندراج ). خورشید. (ناظم الاطباء). کنایه از

معنی چشمه ٔ زندگی

چشمه ٔ زندگی . [ چ َ م َ ی ِ زِ دَ ] (اِخ ) نام کتابی مجعول منسوب به زردشتیان .

معنی چشمه ٔ زمزم

چشمه ٔ زمزم . [ چ َ م َ ی ِزَ زَ ] (اِخ ) چاهی به مسجد الحرام در مکه . رجوع به زمزم شود. || کنایه است از دهان محبوب .

معنی چشمه زرد

چشمه زرد. [ چ َ م َ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند که در 26 هزارگزی جنوب خاوری خوسف واقع است . کوهستانی است با هوای معتدل و 16 تن سکنه دارد. آبش از قنات . شغل اهالی زراع

معنی چشمه ٔ سار

چشمه ٔ سار. [ چ َ م َ ی ِ ] (اِخ ) چشمه ای است در قهستان که آب آن را بجهت دفع ملخ به اطراف و جوانب برند.(برهان ). چشمه ای است که آب از برای دفع ملخ میبرند و سار بسیار بدنبال آن آب بهر کجا که قصد ریختن

معنی چشمه ٔ روز

چشمه ٔ روز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از خورشید. کنایه از هور و خور : ایا سپهر ادب را دل تو چشمه ٔ روز ایا بهشت سخا را کف تو ماء معین . فرخی . ماه از آن گفتم کاندر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: