مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چس دادن


معنی چس دادن

چس دادن . [ چ ُ دَ ] (مص مرکب ) چسیدن . باد بدبوی و بیصدا از مقعد برون دادن . فسوه دادن . رجوع به چس و چسیدن شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چس دادن اینجا را کلیک کنید

هم معنی چس دادن


ترجمه چس دادن


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چس دادنمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چس و پس

چس و پس . [ چ ُ س ُ پ ِ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) اسباب خرده ریز ناقابل . (فرهنگ نظام ). چس و فس . خرت و پرت . رجوع به چس و فس شود.

معنی چسبان

چسبان . [ چ َ ] (نف ) رجوع به چسپان شود.

معنی چس نفس

چس نفس . [ چ ُ ن َ ف َ ] (ص مرکب ) پرحرف . شخص هرزه درا و یاوه گو. پرچانه و مهمل گو. رجوع به چس نفسی و چس نفسی کردن شود. || آدم ضعیف و علیل .

معنی چس خوری

چس خوری . [ چ ُ خوَ / خ ُ ] (حامص مرکب ) ممسکی و بخیلی . خست و لآمت . بخیلی کردن در خرج و خست ورزیدن . رجوع به چس خور شود.

معنی چس ناله

چس ناله . [ چ ُ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) در اصطلاح عامه ، ناله ٔ دروغین بمزاح و شوخی . آه و ناله ٔ ساختگی ، برای جلب توجه یا جلب ترحم . ناله از روی ناز.

معنی چس پس

چس پس . [ چ ُ پ ُ ] (اِ مرکب ، از اتباع )چانه ٔ بیجا زدن . (آنندراج ). رجوع به چس و پس شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: