مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چرزه


معنی چرزه

چرزه . [ چ َ زَ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: «قریه ایست قدیم النسق از قرای طارم واقع در میان کوه و بیست وپنج خانوار سکنه دارد که بزبان فرس قدیم تکلم میکنند. هوایش معتدل است . زراعتش از آب رودخانه مشروب میشود و گردنه ٔ ناهموار و راهی صعب العبور دارد». (از مرآت البلدان ج 4 ص 220). در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است : «دهی جزء دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان که در 42هزارگزی شمال باختر سیردان و 10هزارگزی راه مالرو عمومی واقعست . کوهستانی و سردسیر است و 167 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات ، فندق ، گردو و عسل ، شغل اهالی زراعت ، مکاری و بافتن گلیم ، جاجیم و شال و راهش مالرو و صعب العبور است ». (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

معنی چرزه- ترجمه چرزه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چرزه اینجا را کلیک کنید

هم معنی چرزه


ترجمه چرزه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چرزهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چرستیدن

چرستیدن . [ چ َ / چ ِ رِ / رَ دَ ] (مص ) بهم زدن و بهم فشردن دندان . (ناظم الاطباء). چرست کردن . دندان قروچه کردن . رجوع به چرست و چرست کردن شود.

معنی چرد

چرد. [ چ َرْ رَ ] (اِ) عربده و جنگ را گویند. (برهان ). تشدد و عربده باشد. (انجمن آرا) (آنندراج ). هنگامه و غوغا و عربده و جنگ . (ناظم الاطباء) : مردم سفله بسان گرسنه گربه گاه بنالد بزار و گاه بچرد

معنی چرخیده

چرخیده . [ چ َ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) چرخ خورده . چرخ زده . رجوع به چرخیدن شود.

معنی چرزه

چرزه . [ چ َ زَ / زِ] (اِ) بمعنی چرده است . پوست رو و بدن آدمی و حیوان . (آنندراج ) (غیاث ). پوست رو و تن آدمی . (ناظم الاطباء). چرده . چرته . || تیره رنگ مایل بسیاهی . (ناظم الاطباء). چرده . || اسب س

معنی چرزه خون

چرزه خون . [ چ َ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریزکه در 4هزارگزی جنوب بستان آباد در مسیر راه شوسه ٔ میانه به تبریز واقعست آبش از دهات اوجان چای ، محصولش غلات ، سیب زمینی و ی

معنی چرسانه

چرسانه . [ چ َ ن ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بیلسواربخش کامیاران شهرستان سنندج که در 26هزارگزی شمال باختر کامیاران و یکهزارگزی باختر لون سادات واقع است . دامنه و سردسیر است و 197 تن سکنه دارد. آبش از چشم

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: