مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی چخیده


معنی چخیده

چخیده . [ چ َ دَ / دِ ] (ن مف / نف ) بمعنی کوشیده باشد. || ستیزه کرده . || دم زده . (برهان ) (ناظم الاطباء). || دشمن شده . خصومت ورزیده . رجوع به چخ و چخیدن وچخنده شود. || پیش رفته . (ناظم الاطباء).

معنی چخیده- ترجمه چخیده برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد چخیده اینجا را کلیک کنید

هم معنی چخیده


ترجمه چخیده


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه چخیدهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی چخوف

چخوف . [ چ ِ خُف ْ] (اِخ ) آنتون پاولویچ (1860 - 1904م .). از نویسندگان نامدار و مشهور کشور روسیه است که بخصوص در نوشتن داستانهای کوتاه (نوول ) سبکی مبتکرانه داشته و آثاری جاویدان و درخور تحسین بجای

معنی چدن

چدن . [ چ ُ دَ ] (اِ) فلزی است مرکب مثل برنج که ازآن مجسمه و غیره میسازند. (فرهنگ نظام ). آهن تصفیه نشده که از کوره ٔ ذوب خارج کنند و بدان بخاری و مجسمه و غیره سازند. خشکه . مفرغ . هفت جو