مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بیگم سلطان


معنی بیگم سلطان

بیگم سلطان . [ ب َ گ ُ س ُ ] (اِخ ) بیگه بیگم . نام دختر سلطان حسین میرزا، و او را سعادت بخت بیگم نیز میخواندند. (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 230، 235، 236، 320).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بیگم سلطان اینجا را کلیک کنید

هم معنی بیگم سلطان


ترجمه بیگم سلطان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بیگم سلطانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بیگم

بیگم . [ ب َ / ب ِ گ ُ ] (ترکی ،ص ، اِ) (اصل آن بکسر گاف است بمعنی بیگ من چنانکه خانم نیز بمعنی خان من است لکن متداول بضم گاف است ) تأنیث بیگ . مؤنث بیگ . (ناظم الاطباء). لقب گونه ای است که در آخر ا

معنی بیگزادگی

بیگزادگی . [ ب َ / ب ِ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی بیگزاده . رجوع به بیگزاده شود.

معنی بیگهه

بیگهه . [ گ َ هََ ه ْ ] (اِ) مأخوذ از هندی ، مقیاسی معادل یک ثلث جریب . (ناظم الاطباء).

معنی بیگزاده

بیگزاده . [ ب َ / ب ِ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) بیکزاده . فرزند بیک . رجوع به بیک زاده شود.

معنی بیگه خیز

بیگه خیز. [ گ َه ْ ] (نف مرکب ) که پیش بامداد برخیزد. سحرخیز. که نه بوقت برخیزد. که نه بگاه سر از خواب بردارد : اهل دعوی را مسلم باد جنات النعیم رطل می باید دمادم مست بیگه خیز را. سنائی .

معنی بیگدلی

بیگدلی . [ ب ِ / ب َ دِ] (اِخ ) آذر، لطفعلی بیگ . رجوع به آذر بیگدلی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: