مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بیضایی


معنی بیضایی

بیضایی . [ ب َ / ب ِ ] (ص نسبی ) بیضوی . مأخوذ از بیضوی تازی ، نوعی خط. دوایربیضی شکل حروف . (ناظم الاطباء). رجوع به بیضوی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بیضایی اینجا را کلیک کنید

هم معنی بیضایی


ترجمه بیضایی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بیضاییمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بیضة

بیضة. [ ب َ ض َ / بی ض َ ] (اِخ ) موضعی است نزد ماوان نزدیکی ربذه با چاههای بسیار. (از معجم البلدان ).

معنی بیضه خوار

بیضه خوار. [ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ خوا / خا ] (نف مرکب ) خورنده ٔ بیضه . که تخم خورد : بعنکبوت و کبوتر که پیش ترس شدند همای بیضه ٔ دین را ز بیضه خوار غراب . خاقانی .

معنی بیضاوی

بیضاوی . [ ب َ ] (اِخ ) بغدادی ، حسین بن منصور بیضاوی معروف به حلاج . رجوع به حلاج حسین بن منصور شود.

معنی بیضة

بیضة. [ ب َ ض َ / بی ض َ ] (اِخ ) موضعی است به عمان . (منتهی الارب ).

معنی بیضتان

بیضتان . [ ب َ / بی ض َ ] (اِخ ) نام محلی در بیابانهای اطراف بحرین . (از معجم البلدان ) (از تاج العروس ).

معنی بیضة

بیضة. [ ب َ ض َ / بی ض َ ] (اِخ ) موضعی است بجانب صمان ازدیار بنی دارم بن مالک بن حنظلة. (از اقرب الموارد).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<