مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بیخوردی


معنی بیخوردی

بیخوردی . [ خوَرْ / خُرْ ] (حامص مرکب ) بی خوردنی . بی طعامی . بی خورشی . نخوردن : قدر به بی خوردی و خوابی در است گنج بزرگی به خرابی در است . نظامی .

معنی بیخوردی- ترجمه بیخوردی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بیخوردی اینجا را کلیک کنید

هم معنی بیخوردی


ترجمه بیخوردی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بیخوردیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بید

بید. [ ب َ ] (ع ص ) ناخوب . هیچکاره : طعام بید؛ طعام هیچکاره . (منتهی الارب ). طعام ردی و هیچکاره . (ناظم الاطباء).

معنی بیخودی

بیخودی . [ خوَ / خ ُ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی بیخود. مقابل هشیاری . ناهشیاری . مدهوشی . (ناظم الاطباء). بی خبری : جواب داد که بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 1 و 2).

معنی بیخودانه

بیخودانه . [ خوَ / خ ُ ن َ / ن ِ ] (ق مرکب ) بطور بیخودی . همچون مردم بیخود. (ناظم الاطباء). همانند بیخودان . رجوع به بیخود شود.

معنی بیخود گشتن

بیخود گشتن . [ خوَدْ / خُدْ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) بیخود شدن . مدهوش شدن . از حال رفتن . سست شدن : امیر از خنده بیخود گشت و گفت ... (گلستان ). و رجوع به بیخود و بیخود شدن شود.

معنی بید

بید. (اِخ ) دهی از دهستان براکوه بخش جغتای شهرستان سبزواربا 1246 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

معنی بیخو

بیخو. (اِخ ) دهی از دهستان درز و سایه بان است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع است و 200 تن سکنه دارد. ساکنین از طایفه ٔ دولتخانی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 7). و رجوع به فارسنامه ٔ ناصری شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: