مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بیخوردی


معنی بیخوردی

بیخوردی . [ خوَرْ / خُرْ ] (حامص مرکب ) بی خوردنی . بی طعامی . بی خورشی . نخوردن : قدر به بی خوردی و خوابی در است گنج بزرگی به خرابی در است . نظامی .

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بیخوردی اینجا را کلیک کنید

هم معنی بیخوردی


ترجمه بیخوردی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بیخوردیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بیخودی

بیخودی . [ خوَ / خ ُ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی بیخود. مقابل هشیاری . ناهشیاری . مدهوشی . (ناظم الاطباء). بی خبری : جواب داد که بیخودی و بیهوشی راحتی نباشد. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 1 و 2).

معنی بیخودانه

بیخودانه . [ خوَ / خ ُ ن َ / ن ِ ] (ق مرکب ) بطور بیخودی . همچون مردم بیخود. (ناظم الاطباء). همانند بیخودان . رجوع به بیخود شود.

معنی بید

بید. (اِخ ) کتاب احکام دین هندویان . (ناظم الاطباء). بزبان هندی کتابی است مشتمل بر احکام دین هندوان و به اعتقاد ایشان کتاب آسمانی است . (برهان ) . نام کتاب هنود که برهمنان آنرا کلام خدا گویند و آن د

معنی بید

بید. [ ب َ ] (ع مص ) بود. بیاد. بواد. بیدودة. هلاک گردیدن . (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از لسان العرب ). منقرض شدن . (از اقرب الموارد). انقطع و ذهب . (لسان العرب ). و رجوع به مصادر مترادف کلمه ش

معنی بید

بید. [ ب َ ] (ع ص ) ناخوب . هیچکاره : طعام بید؛ طعام هیچکاره . (منتهی الارب ). طعام ردی و هیچکاره . (ناظم الاطباء).

معنی بید آبدیده

بید آبدیده . [ دی دَ / دِ ] (اِخ ) (مزرعه ٔ...) از دیه های جهرود قم . (تاریخ قم ص 139).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: