مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بیاطرة


معنی بیاطرة

بیاطرة. [ ب َ طِ رَ ] (ع اِ) ج ِ بیطار. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به بیطار شود.

معنی بیاطرة- ترجمه بیاطرة برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بیاطرة اینجا را کلیک کنید

هم معنی بیاطرة


ترجمه بیاطرة


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بیاطرةمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بیاگاهانیدن

بیاگاهانیدن . [ دَ ] (مص ) تنبیه . (زوزنی ) (ترجمان القرآن ). تأذن . (ترجمان القرآن ) (المصادر زوزنی ) (دهار). تعلیم . (دهار). اعلام . مطلع ساختن . آگاه کردن . آگاهانیدن : ممکن است ... بدانچه واقف اس

معنی بیاره

بیاره . [ ب َ رَ / رِ ] (اِ) ساقه ٔ گیاه . || ریشه ٔ یک قسم گیاه طبی . (ناظم الاطباء).

معنی بیاغالیدن

بیاغالیدن . [ دَ] (مص ) تحریک کردن و تحریک نمودن . (آنندراج ). تحریک نمودن و تحریض کردن . (برهان ). || آمیختن و برغلانیدن ، یعنی اغوا نمودن . (غیاث ) (آنندراج ). || جنبانیدن . (غیاث ). رجوع به آغالیدن

معنی بیاستو

بیاستو. (اِ) رجوع به پیاستو شود.

معنی بیاضة

بیاضة. [ ب َ ض َ ] (ع اِ مص ) سپیدی . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

معنی بیاع

بیاع .[ ب َی ْ یا ] (ع ص ) بهاکننده . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). دلال خرید و فروش . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بهاکننده . دلال خرید و فروش . (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ) : بیاع بر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter