مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بچگین


معنی بچگین

بچگین . [ ب َ چ َ / چ ِ] (ص نسبی ) منسوب و متعلق به بچه . (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بچگین اینجا را کلیک کنید

هم معنی بچگین


ترجمه بچگین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بچگینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بچه دختر

بچه دختر. [ ب َ چ َ / چ ِ ب َچ ْ چ َ / چ ِ دُ ت َ ] (اِ مرکب ) دختربچه . دختر کوچک و خردسال . (ناظم الاطباء). || دختر بچه . مقابل پسر بچه . کودک مادینه .

معنی بچنگ آمدن

بچنگ آمدن . [ ب ِ چ َ م َ دَ ] (مص مرکب ) به دست آمدن . نصیب شدن : ز گستردنیها و از بوی و رنگ ببین تا ز گنجت چه آید بچنگ . فردوسی . و رجوع به چنگ شود.

معنی بچند

بچند.[ ب َ چ َ ] (اِ) صورتی است از پژند. برغست . قنابری . پژند. (مهذب الاسماء). و رجوع به پژند و برغست شود.

معنی بچشم کردن

بچشم کردن . [ ب ِ چ َ / چ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بچشم آوردن . اعتنا به شأن چیزی کردن . (آنندراج ). وقع و وقارنهادن . (غیاث اللغات ). نشان کردن . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). || برگزیدن . انتخاب کردن .

معنی بچم

بچم . [ ب ِ چ َ ] (ص مرکب ، ق مرکب ) (از: ب + چم ) باچم . چمدار. کاری راگویند که با نظام و آراستگی بود. (برهان قاطع). نظم . نظام . ترتیب . آراستگی . (ناظم الاطباء) : چرا نه شکر کنم نعمت ترا شب و روز

معنی بچه ٔ دوگانه

بچه ٔ دوگانه . [ ب َ چ َ / چ ِ / ب َچ ْ چ َ / چ ِ ی ِ دُ ن َ / ن ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) توأم . (دهار). دو بچه که همزاد باشند. توأمان . همزاد. دوغلو.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: