مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بچگین


معنی بچگین

بچگین . [ ب َ چ َ / چ ِ] (ص نسبی ) منسوب و متعلق به بچه . (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بچگین اینجا را کلیک کنید

هم معنی بچگین


ترجمه بچگین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بچگینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بچه چاله سر

بچه چاله سر. [ ب َ چ ِ ل َ س َ ] (اِخ ) از دهات اطراف ساری حدود کیاکلا. (از مازندران و استرآباد رابینو ص 121).

معنی بچه آوردن

بچه آوردن . [ ب َ چ َ / چ ِ / ب َچ ْ چ َ / چ ِ وَ دَ ] (مص مرکب ) بچه برآوردن . بچه زادن . (آنندراج ). بچه کردن . بچه زاییدن : سگ آورد بچه گر هفت هشت ، کس نخورد دو سه به حیله بود در دهی و در کوئی .

معنی بچه افتادن

بچه افتادن . [ ب َ چ َ / چ ِ / ب َچ ْ چ َ / چ ِ اُ دَ ] (مص مرکب ) ساقط شدن بچه . ناقص کردن بچه . بچه قبل از موعد بدنیا آمدن . سقط. (یادداشت مؤلف ). سقط جنین . || به مزاح و تعریض ، سخت مشتاق خوردن چی

معنی بچنگ آوردن

بچنگ آوردن . [ ب ِ چ َوَ دَ ] (مص مرکب ) به دست آوردن . در اختیار گرفتن . به دست کردن : باز دستم بزیر سنگ آورد باز پای دلم بچنگ آورد. انوری . ز شیرین مهر بردارم دگربار شکرنامی بچنگ آرم دگربار. ن

معنی بچشم کردن

بچشم کردن . [ ب ِ چ َ / چ ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بچشم آوردن . اعتنا به شأن چیزی کردن . (آنندراج ). وقع و وقارنهادن . (غیاث اللغات ). نشان کردن . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). || برگزیدن . انتخاب کردن .

معنی بچه

بچه . [ ب َ چ َ / چ ِ / ب َچ ْ چ َ / چ ِ ] (اِ) کودک . طفل . ولید. زاک . صبی . طفل و بچه ٔ آدمی و حیوان . (از آنندراج ). ولد. فرزند. (فرهنگ شعوری ). ولیده . کودک نارسیده . کر. کره . بره . نتاج . نتی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: