مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بهمن شیر


معنی بهمن شیر

بهمن شیر. [ ب َ م َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان آبادان و همچنین نام رودی است که از خاور خرم شهر از رودخانه ٔ کارون جدا شده و از جنوب خاوری خرم شهر و شمال خاوری آبادان به خور بهمن شیر میریزد و در واقع آبادان بوسیله ٔ این رود و شطالعرب تشکیل جزیره را میدهد. هوای آن گرم و مرطوب است آب قراء از رودخانه ٔ بهمن شیر تأمین میگردد این دهستان از 19قریه بزرگ و کوچک تشکیل شده در حدود هشت هزار سکنه دارد قراء مهم آن عبارتند از طره سنجاخ که قریب سه هزار تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).

معنی بهمن شیر- ترجمه بهمن شیر برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بهمن شیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی بهمن شیر


ترجمه بهمن شیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بهمن شیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بهمن نژاد

بهمن نژاد. [ ب َ م َن ْ، ن ِ ] (ص مرکب ) کسی که از خاندان بهمن باشد. (ناظم الاطباء). از خانواده و اصل و تبار بهمن : فریدون نسب شاه بهمن نژاد چو برخاست از اول بامداد. نظامی .

معنی بهمن آباد

بهمن آباد. [ب َ م َ ] (اِخ ) شهرکی است خرد [ از خراسان ] بر راه ری و اندر وی کشت و زرع بسیار است . (حدود العالم ).

معنی بهمنه

بهمنه . [ ب َم َ ن َ / ن ِ ] (اِ) همان بادافراه و قیل با بای فارسی (پهمنه ) و آن چوبکی تراشیده را گویند که بچگان رشته در آن پیچیده گردانند، هندش لتو نامند. (آنندراج ).چرخه . (ناظم الاطباء). و رجوع به

معنی بهمن آباد

بهمن آباد. [ ب َ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی از دهستان زهان است که در بخش قاین شهرستان بیرجند واقع است و 153 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

معنی بهمنچنه

بهمنچنه . [ ب َ م َ چ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) رجوع به ماده ٔ قبل شود.

معنی بهمنش

بهمنش . [ ب ِ م َ ن ِ ] (ص مرکب ) وهمنش . دارای منش نیک . دارنده ٔ اندیشه ٔ خوب . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به منش شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: