مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بهار چین


معنی بهار چین

بهار چین . [ ب َ رِ ] (اِخ ) بتخانه ٔ چین . بهارستان . (فرهنگ فارسی معین ) : بی آفرین سرایی بلبل بهار و باغ پدرام نیست گرچه چمن شد بهار چین . سوزنی . کآسمان قبله ٔ زمین خواندش وآفرینش بهار چین خواندش . نظامی (هفت پیکر ص 63).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بهار چین اینجا را کلیک کنید

هم معنی بهار چین


ترجمه بهار چین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بهار چینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بهار چین

بهار چین . [ ب َرِ ] (اِخ ) جایی که در افسانه ها بمنزله ٔ بهشت روی زمین است . بهشت گنگ . و آن بدست عده ای از ایرانیان در وسط خاک توران در طرف شمال سیر دریا (سیحون ) برپا شده بود. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی بهارآرا

بهارآرا. [ ب َ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) بهارآرای . آرایش دهنده ٔ فصل بهار. آنکه بهار را آراید. || کنایه از باران بهاری . (آنندراج ). باران بهاری . (ناظم الاطباء). || گل و شکوفه و امثال آن . (آنندراج ) (

معنی بهار آوردن

بهار آوردن . [ ب َ وَ دَ ] (مص مرکب ) گل دادن . شکوفه کردن : کجا روز کشتنْش بار آورد بسالی دو بارش بهار آورد. فردوسی .

معنی بهار گنگ

بهار گنگ . [ ب َ رِ گ َ ] (اِخ ) بهار چین . بهشت گنگ : تا چون بهار گنگ شد از بوی او جهان دو چشم خسروانی چون رود گنگ شد. ابوطاهر خسروانی . از آنکه جایگه حج هندوان بودی بهار گنگ بکند و بهار تانیسر.

معنی بهار تانیسر

بهار تانیسر. [ ب َ رِ س َ ] (اِخ ) بتخانه ٔ تانیسر. رجوع به تانیسر شود : از آنکه جایگه حج هندوان بودی بهار گنگ بکند و بهار تانیسر. عنصری .

معنی بهاران

بهاران . [ ب َ ] (اِ مرکب ) هنگام بهار. (ناظم الاطباء). بهار. (آنندراج ). هنگام بهار و فصل بهار. (فرهنگ فارسی معین ) : بهاران و جیحون و آب روان سه اسب و سه جوشن سه برگستوان . فردوسی . خوشا بهاران

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: