مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بسقایه


معنی بسقایه

بسقایه . [ ب ِ ی َ ] (اِخ ) یکی از سه استان بسکونس یا بشکونس مابین فرانسه و اندلس . رجوع به الحلل السندسیة ج 1 چ 1355 هَ . ق . مصر و حدود العالم چ 1340 هَ . ش . دانشگاه طهران ص 42، 45 شود.

معنی بسقایه- ترجمه بسقایه برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بسقایه اینجا را کلیک کنید

هم معنی بسقایه


ترجمه بسقایه


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بسقایهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بسق

بسق . [ ب َ ] (ترکی ، اِ) سان . (مؤید الفضلاء).

معنی بسق

بسق . [ ب َ س َ ] (ع مص ) بزق . بضق . خدو انداختن . (منتهی الارب ). خبو بیفکندن . (زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). تف انداختن . (آنندراج ). آب دهن افکندن .

معنی بسفتن

بسفتن . [ ب ِ س ُ ت َ ] (مص ) رجوع به سفتن شود.

معنی بسکایر

بسکایر. [ ب َ ی ِ ] (اِخ ) از قرای بخارا است . (از معجم البلدان و سمعانی ).

معنی بسفور

بسفور. [ ب ُ ف ُ ] (اِخ ) بسفورس . بوغاز... از یونانی بس (گاو و فرس ) و معبر. گاوگدار مقابل اسکدار (اسب گدار) گدار اسب (اسکوتاری ). بنا به روایت تاریخ ، داریوش از آنجا گذشت ودو ستون از سنگ سفید برپا

معنی بسقو کردن

بسقو کردن . [ ب ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) بسغو کردن . در کمین نشستن . پنهان شدن در جایی به قصد اغفال خصم و ناگهان بر وی حمله بردن . || مترصد شکار نشستن چنانکه صیاد در شکارگاه .حالتی که گربه و یوز و امثال

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: