مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بستقان


معنی بستقان

بستقان . [ ب ُ ت َ ] (اِ) مالک باغ . نگاهبان آن . (ناظم الاطباء) : باعانت بستقان ... (دره ٔ نادره چ شهیدی 1341 هَ . ش . ص 642).

معنی بستقان- ترجمه بستقان برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بستقان اینجا را کلیک کنید

هم معنی بستقان


ترجمه بستقان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بستقانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بستریدن

بستریدن . [ ب ِت ُ دَ ] (مص ) ستردن . بستردن . محو کردن : گرین گفته دادست ره بسپرید وگر نیست از خاطرم بسترید. فردوسی . رجوع به ستردن و بستردن شود.

معنی بستری

بستری . [ ] (اِخ ) نام یکی از امرای تیموری معاصر میرزا الغبیک . رجوع به حبیب السیر چ اول تهران ج 2 ص 175 شود.

معنی بستناک

بستناک . [ب َ ] (ص مرکب ) منجمد. فسرده . (فرهنگ فارسی معین ).

معنی بستم

بستم . [ ب َ ت َ ] (اِخ ) یکی از دهات کجور مازندران است . رجوع به سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو متن انگلیسی ص 109 شود. و در ترجمه ٔ آن ص 148 بند «ل » به «بسطام » ترجمه شده است .

معنی بستن

بستن . [ ب َ ت َ ] (مص ) پهلوی بستن . از ریشه ٔ اوستایی و پارسی باستان ، بند . طبری ، دوستن . مازندرانی ، دوسّن و دَوسن . گیلکی ، دوستن . بند کردن . فراهم کشیدن . پیوستن . ضد گشودن . (حاش

معنی بستک

بستک . [ ب ُ ت َ ] (اِ) صمغ درخت پسته است . (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). صمغ درخت پسته و یا کندر. (ناظم الاطباء). گیاهی است دارویی ، اکلیل الملک . (یادداشت مؤلف ).قسط. (فرهنگ فارسی معین ). || بعض

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: