مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بزرگ پیشانی


معنی بزرگ پیشانی

بزرگ پیشانی . [ ب ُ زُ ] (ص مرکب ) آنکه پیشانی بزرگ دارد. اَجْبَه ْ.

معنی بزرگ پیشانی- ترجمه بزرگ پیشانی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بزرگ پیشانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی بزرگ پیشانی


ترجمه بزرگ پیشانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بزرگ پیشانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بزرگ امید رودبار...

بزرگ امید رودباری . [ ب ُ زُ اُم ْ می دِ رو ] (اِخ ) معروف به کیابزرگ امید. رئیس اسماعیلیه ٔ الموت ، دومین حکمران آنان و جانشین و پیرو حسن صباح . وی در سال 518 هَ . ق . بموجب وصیت حسن صباح در الموت بج

معنی بزرگ پستانی

بزرگ پستانی . [ ب ُ زُ پ ِ ] (حامص مرکب ) بزرگ پستان بودن . ثدی . (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ پهلو

بزرگ پهلو. [ ب ُ زُ پ َ ] (ص مرکب ) آنکه پهلوی بزرگ دارد. حجل . جرافش . جرنفش . (منتهی الارب ).

معنی بزرگ خان

بزرگ خان . [ ب ُ زُ ] (اِخ ) نام یکی از خاقانها و سلاطین تورانی ماوراءالنهر و خوارزم و دشت قپچاق . رجوع به سبک شناسی بهار ج 1 ص 118 شود.

معنی بزرگ خویشتنی

بزرگ خویشتنی . [ ب ُ زُ خوی / خی ت َ ] (حامص مرکب ) تکبر کردن . خود را بزرگ دیدن : اگر کلب غضب را طاعت داری در تو تهور و ناپاکی ... و بزرگ خویشتنی ... پدید آید. (کیمیای سعادت ).

معنی بزرگ خوشه

بزرگ خوشه . [ ب ُ زُ ش َ / ش ِ ] (ص مرکب ) خوشه کلان و بزرگ : گندم یا جاورس یا جو بزرگ خوشه . (یادداشت بخط دهخدا).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: