مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بزرگ پستانی


معنی بزرگ پستانی

بزرگ پستانی . [ ب ُ زُ پ ِ ] (حامص مرکب ) بزرگ پستان بودن . ثدی . (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ پستانی- ترجمه بزرگ پستانی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بزرگ پستانی اینجا را کلیک کنید

هم معنی بزرگ پستانی


ترجمه بزرگ پستانی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بزرگ پستانیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بزرگ دانه

بزرگ دانه . [ ب ُ زُ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ) حبه بزرگ . دانه بزرگ : گندمی که لایق آش پختن باشد بزرگ دانه و فربه باشد. (فلاحت نامه ).ضروع ؛ انگور سپید بزرگ دانه . (یادداشت بخط دهخدا).

معنی بزرگ چشم

بزرگ چشم . [ ب ُ زُ چ َ / چ ِ ](ص مرکب ) اعین . (دستور) : مروان مردی بود کوتاه و سرخ و بزرگ چشم . (مجمل التواریخ ). و مکتفی مردی بود سپیدلون و ضخم و بزرگ چشم . (مجمل التواریخ ).

معنی بزرگ پهلو

بزرگ پهلو. [ ب ُ زُ پ َ ] (ص مرکب ) آنکه پهلوی بزرگ دارد. حجل . جرافش . جرنفش . (منتهی الارب ).

معنی بزرگ امید

بزرگ امید. [ ب ُ زُ اُم ْ می ] (اِخ ) کیابزرگ امید. رجوع به کیابزرگ امید و بزرگ امید رودباری شود.

معنی بزرگ زادگی

بزرگ زادگی . [ ب ُ زُ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی بزرگ زاده . فرزند مردی بزرگ بودن . نژاده بودن . نسب از بزرگان داشتن . نجابت . اصالت . (ناظم الاطباء) : ازبهر بزرگ زادگی تو... ترا حقی گزاریم

معنی بزرگ داشت

بزرگ داشت . [ ب ُ زُ ] (مص مرکب مرخم ، اِمص مرکب ) احترام . تعظیم . تجلیل . اعزاز. تبجیل . تکریم . تفخیم . تعزیز به . حرمت . اعظام . تعظیم به . توقیر. اکرام . (یادداشت بخط دهخدا) : دو بدر صومعه ٔ من آ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: