مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی برگله


معنی برگله

برگله . [ ب َ گ َ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. سکنه ٔ آن 215 تن و آب آن از چاه و قنات و محصول آن غلات و لبنیات است . (از فرهنگجغرافیایی ایران ج 6).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد برگله اینجا را کلیک کنید

هم معنی برگله


ترجمه برگله


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه برگلهمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی برگماشتگی

برگماشتگی . [ ب َ گ ُ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی برگماشته . برقراری . || مباشرت . وکالت . || قوت .توانایی . (ناظم الاطباء). و رجوع به برگماشتن شود.

معنی برگمار

برگمار. [ ب َ گ ُ ] (ن مف مرکب ) مخفف برگمارده یا برگماریده . وکیل . (ناظم الاطباء). کارران . رجوع به برگماردن و برگماشتن شود.

معنی برگماردن

برگماردن . [ ب َ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) برگماشتن . برگماریدن : گمانی مبر کاین ره مردمست برین کار نیکو خرد برگمار. ناصرخسرو. که جوهری ز عرض لامحاله خالی نیست جزین نباشد دل برگمار و ژرف گمار. ناصرخسر

معنی برگه

برگه . [ ب َ گ َ / گ ِ ] (اِ مرکب ) برگ کوچکی که در پای ساقه ٔ گل است . (لغات فرهنگستان ). برگ خرد. - دوبرگه ؛ علفی است . (لغت محلی شوشتر، خطی ). || خشک کرده ٔ هلو و زردآلو چون آنرا به دو نیمه کرده

معنی برگماریدن

برگماریدن . [ ب َ گ ُ دَ ] (مص مرکب ) برگماردن . رجوع به برگماردن و برگماشتن شود.

معنی برگشه

برگشه . [ ب َ گ َ ش َ / ش ِ ] (ص ) مخفی شده . مستور. نهفته . پنهان . (ناظم الاطباء). و رجوع به برگسه شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: