مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بربوز


معنی بربوز

بربوز. [ ب َ ] (اِ) گیاهی است . (ناظم الاطباء).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بربوز اینجا را کلیک کنید

هم معنی بربوز


ترجمه بربوز


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بربوزمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بربیر

بربیر.[ ب َ ] (اِ) پاپیروس . بردی . (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی برپای خاستن

برپای خاستن . [ ب َ ت َ] (مص مرکب ) انتصاب . (تاج المصادر). برپا خاستن . بلند شدن . ایستادن . قیام کردن . بپا خاستن : چو بشنید جاماسپ برپای خاست بدو گفت کای خسرو داد راست . فردوسی . چو خسرو چنان د

معنی بربودن

بربودن . [ ب ِ رُ دَ ] (مص ) (از: ب + ربودن ) ربودن . و گاه بسکون راء در ضرورت شعر آید : غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید همای ایرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. عنصری . در سه سال آنچه ب

معنی بربند

بربند. [ ب َ ب َ ] (اِ مرکب ) سینه بند طفلان . (برهان ). پیش بند کودکان . گلوبند. (ناظم الاطباء). || پستان بند زنان چه بر بمعنی پستان هم آمده است و آنرا بعربی لبیبه خوانند. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندر

معنی برپای

برپای . [ ب َ] (ص مرکب ) برپا. قائم . ایستاده . سرپا : ز خوردن همه روز بربسته لب به پیش جهاندار برپای شب . فردوسی . دو اسب اندر آن دشت برپای بود پر از گرد و رستم دگر جای بود. فردوسی . شگفت آمدش

معنی برپای ایستادن

برپای ایستادن . [ ب َ دَ ] (مص مرکب ) به کاری قیام کردن : چون بجز بندگی ندیدم رای ایستادم چو بندگان برپای . نظامی .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<