مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بحیر


معنی بحیر

بحیر. [ ب َ ] (اِخ ) بحیربن ورقاء صریمی از قبیله ٔ تمیم و از شجعان عرب در عصر اموی بودو با امیةبن عبداﷲ حاکم خراسان همراهی داشت و با مهلب در جنگهایش شرکت میکرد و صعصعةبن حرب او را در خراسان بکشت (81 هَ . ق .). (از اعلام زرکلی ج 1 ص 139).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بحیر اینجا را کلیک کنید

هم معنی بحیر

بحیره : دریاچه


ترجمه بحیر


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بحیرمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بحیره ٔ ارمیه

بحیره ٔ ارمیه . [ ب ُ ح َ رَ ی ِ اُ ی َ ] (اِخ ) دریاچه ای که تا شهر ارمیه دو فرسنگ فاصله دارد و دریاچه ای تلخ و بدبوست و حیوان و ماهی در آن نمی زید. (از معجم البلدان ). و رجوع به دریاچه ٔ ارومیه و چی

معنی بحیر

بحیر. [ ب ُ ح َ ] (ع اِ مصغر) تصغیر بحر.دریای کوچک . (از معجم البلدان ). در تصغیر بحر، بحیرکمتر استعمال کنند. (ناظم الاطباء). || (اِخ ) نام مردی . بحیر اسدی . ابن عیینه از او روایت کرده است . (ناظم ال

معنی بحون

بحون . [ ب َ وَ ] (ع ص ، اِ) ریگ توبرتو نشسته . || آنکه گام نزدیک نهد در شتافتن . || نوعی از خرما. || (اِخ ) نام شخصی . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی بحیره ٔ بختگان

بحیره ٔ بختگان . [ ب ُ ح َ رَ ی ِ ب َ ت َ ] (اِخ ) دریاچه ٔ بختگان در فارس : این بحیره ای است که در میان عمارتهاست چنانک از آباده و نیریز و... و آن اعمال بساحل آن بس مسافتی نیست ، و این بحیره نمکلاخ ا

معنی بحیره

بحیره . [ ب ُ ح َ رَ ] (اِخ ) نام پانزده موضع است . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || مدینه منوره . (آنندراج ) (از ناظم الاطباء). مدینة الرسول .

معنی بحیح

بحیح . [ ب َ ] (ع از اتباع ) شحیح . (ناظم الاطباء). بحیح شحیح ؛ حریص . بخیل . (ناظم الاطباء). شحیح بحیح ، از اتباع است یعنی ثانی به معنی اول . (منتهی الارب ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<