مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی بامزگی


معنی بامزگی

بامزگی . [ م َ زَ / زِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی بامزه . کیفیت بامزه . طعم خوش داشتن . خوش طعم بودن غذا. مزه داشتن . و رجوع به مزه شود. || خوش مزگی . طیبت . خوش طبعی . شوخ بودن . (یادداشت مؤلف ).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد بامزگی اینجا را کلیک کنید

هم معنی بامزگی


ترجمه بامزگی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه بامزگیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی بامردنی

بامردنی . [ م َ دَ ] (اِخ ) قریه ای از نواحی نبنوی از توابع موصل و در جانب شرقی آن . (از معجم البلدان ).

معنی بامشاد

بامشاد. (اِخ ) نام خنیاگری درزمان خسروپرویز. (یادداشت مؤلف ). نام مطربی است که او نیز مانند باربد عدیل و نظیر نداشته . (برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری ) (از فرهنگ شعوری ) (هفت قلزم )(از انجمن آرای نا

معنی بامس

بامس . [ م َ ] (اِ) ظاهراً مرکب از «با» مخفف بابا و «مس » بمعنی بزرگ و مه . این کلمه در تداول زرتشتیان یزد معنی پدر بزرگ و جد دارد.

معنی بامره

بامره . [ م ُرْ رَ ] (اِخ ) صورتی از ابومرة. و آن کنیه ٔ ابلیس است . (آنندراج ). شیطان . ابوخلاف : نیست اندر جهان نکونفسی نا کسی مانده چرخ را نه کسی اندرین کارگاه بامره تو به لاحولشان مشو غره . س

معنی بامسلک

بامسلک . [ م َ ل َ ] (ص مرکب ) (از: با + مسلک =راه و روش ) که دارای راه و روش باشد. صاحب عقیده .

معنی بامروت

بامروت . [ م ُ رُوْ وَ ] (ص مرکب ) (از: با+ مروت ) که مروت داشته باشد. جوانمرد برابر لامروت . (صوت اصلی کلمه ٔ مروت در زبان عربی مروءة است ) : خجند با کشت و برز بسیار است و مردمانی بامروت . (حدود العا

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: