مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باغ لاستان


معنی باغ لاستان

باغ لاستان . (اِخ ) باغی بوده است به یزد که به صورت لایستان و لاسدان نیز تلفظ میشود. رجوع به لایستان شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باغ لاستان اینجا را کلیک کنید

هم معنی باغ لاستان


ترجمه باغ لاستان


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باغ لاستانمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باغ لردی

باغ لردی . [ ل َ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه آباده و شیراز میان سیوند و تخت طاوس . (یادداشت مؤلف ).

معنی باغ مرغزار

باغ مرغزار. [ غ ِ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دلفارد بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که در 45 هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و 5 هزارگزی خاور راه مالرو ساردوئیه به جیرفت واقع است و 10 تن سکنه دارد. (از فره

معنی باغ لالا

باغ لالا. [ غ ِ ] (اِخ ) باغی بوده است به یزد : باغ لالا از مستحدثات لالا صواب یکی از پیشکاران اتابکان یزد بوده است و تقریباً یک باغ ملی محدودی محسوب میشده است . (از تاریخ یزد آیتی ص 223).

معنی باغ لیل و نهار

باغ لیل و نهار. [ غ ِ ل َ ل ُ ن َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اشاره به باری تعالی است . (ناظم الاطباء). || کنایه از آفتاب عالمتاب است . (ناظم الاطباء).

معنی باغ مالان

باغ مالان . (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بحرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که در 30 هزارگزی جنوب ساردوئیه و 20 هزارگزی جنوب راه مالرو بافت به ساردوئیه واقع است و4 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی

معنی باغ لایستان

باغ لایستان . [ ی ِ ] (اِخ ) باغی و آبادیی بوده است به یزد که ازآب نعیماباد مشروب میشده . این باغ را شاه یحیی مظفری ساخته است . این نام بصورت لاسدان و لاستان نیز آمده است . (از تاریخ جعفری یزد چ ایرج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<