مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باد سحرگاهی


معنی باد سحرگاهی

باد سحرگاهی . [ دِ س َ ح َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بادی که در سحر وزد. رجوع به باد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باد سحرگاهی اینجا را کلیک کنید

هم معنی باد سحرگاهی


ترجمه باد سحرگاهی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باد سحرگاهیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باد در مغز نشستن...

باد در مغز نشستن . [ دَرْ م َ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) باد در دماغ نشستن . غرور و تکبر در سر پدید آمدن . عظمت و بزرگی در آن پدید آمدن و این استعاره است : باد سحر ز پاس تو در مغز خفتگان چون می بدستیا

معنی باد سلیمان

باد سلیمان . [ دِ س ُ ل َ ] (اِخ ) کنایه از دولت و حشمت سلیمان باشد. رجوع به باد شود. || بمعنی بادی که تخت آن حضرت را و لشکر و مردم ایشان را از جای بجای میبرد. (آنندراج ).

معنی باد راندن

باد راندن . [ دَ ] (مص مرکب ) موجب اخراج ریح شدن .

معنی باد شمردن

باد شمردن . [ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ ] (مص مرکب ) بهیچ شمردن . بچیزی نشمردن . رجوع به باد و باد داشتن شود.

معنی باد صدوبیست روزه...

باد صدوبیست روزه . [ دِ ص َ دُ زَ / زِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) نام بادی است موسمی که از نیمه ٔ جوزا (خرداد) وزد.

معنی باد سخت

باد سخت . [ دِ س َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بادشدید. باد تند. باد پرطوفان . ریح عاصف . (منتهی الارب ) (دهار). ریح صَرْصَر. (منتهی الارب ) (دهار) (ترجمان القرآن ): ریح زَعْزَع ؛ باد سخت جنباننده . (من

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<