مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باد سبلت


معنی باد سبلت

باد سبلت . [ دِ س ِ ل َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از نخوت و غرور مخصوص مردانست .(آنندراج : باد بروت ، باد سبلت ). رجوع به باد شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باد سبلت اینجا را کلیک کنید

هم معنی باد سبلت


ترجمه باد سبلت


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باد سبلت


منتظر گو باش بى‏گنج آن فقیر *** ز انکه ما غرقیم این دم در عصیر
از خدا خواه اى فقیر این دم پناه *** از من غرقه شده یارى مخواه‏
که مرا پرواى آن اسناد نیست *** از خود و از ریش خویشم یاد نیست‏
باد سبلت کى بگنجد و آب رو *** در شرابى که نگنجد تار مو
در ده اى ساقى یکى رطلى گران *** خواجه را از ریش و سبلت وارهان‏
نخوتش بر ما سبالى مى‏زند *** لیک ریش از رشک ما بر مى‏کند
مات او و مات او و مات او *** که همى‏دانیم تزویرات او
از پس صد سال آنچ آید از او *** پیر مى‏بیند معین مو به مو
اندر آیینه چه بیند مرد عام *** که نبیند پیر اندر خشت خام‏
آن چه لحیانى به خانه‏ى خود ندید *** هست بر کوسه یکایک آن پدید


مطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باد سنجیدن

باد سنجیدن . [ س َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از تکبر کردن باشد. (انجمن آرا). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در کلاه بودن و باد در کلاه داشتن و باد در کلاه افکندن و باد در سر بودن و باد در سر داشتن و

معنی باد شرط

بادشرط. [ دِ ش ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باد شرطه . باد مساعد. (ناظم الاطباء). باد موافق ، چون شُرْط در اصل بمعنی نشان و علامت است باد موافق را که بادشرط گویند از همین جهت است که علامت روان شدن جها

معنی باد شبگیری

باد شبگیری . [ دِ ش َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) باد سحرگاهی . باد پگاه : او خرامان چو باد شبگیری به هیونی چو شیر زنجیری . نظامی .

معنی باد در کلاه داش...

باد درکلاه داشتن . [ دَرْ ک ُ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از مغرور و متکبر بودن . (غیاث ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 256). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در سر کردن و باد در سر داشتن و باد در سر افکندن و با

معنی باد غریب درکن

باد غریب درکن . [ دِ غ َ دَ ک ُ ] (ترکیب وصفی ،اِ مرکب ) در تداول مردم شمیران و طهران ، بادی که درآخر موسم ییلاق وزد و شهریان بمنازل خود بازگردند.

معنی باد شمردن

باد شمردن . [ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ ] (مص مرکب ) بهیچ شمردن . بچیزی نشمردن . رجوع به باد و باد داشتن شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
<