مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باد رنگین


معنی باد رنگین

باد رنگین . [ دِ رَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از شعر و بیت است که قصیده و غزل و قطعه و رباعی باشد. (برهان ). کنایه از شعر و غزل . (شرفنامه ٔ منیری ). کنایه از شعر نوشته اند لیکن چنین نیست بلکه اطلاق آن بر سبیل تخیل است و درین هر دو معنی فرقی است جلی . سنائی گفته : باد رنگین است شعرو خاک رنگین است زر خاک رنگین می فروش و باد رنگین می ستان . (از شرفنامه ٔ منیری ) (از انجمن آرا). شعر، چه قصیده و غزل باشد و یاقطعه و دوبیتی . (ناظم الاطباء). رجوع به شعوری ج 1 ورق 179 شود. || نوعی از خیار باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به بادرنگ شود. || عرق النساء که پشت و کمر بگیرد.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باد رنگین اینجا را کلیک کنید

هم معنی باد رنگین


ترجمه باد رنگین


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باد رنگینمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باد در مغز نشستن...

باد در مغز نشستن . [ دَرْ م َ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) باد در دماغ نشستن . غرور و تکبر در سر پدید آمدن . عظمت و بزرگی در آن پدید آمدن و این استعاره است : باد سحر ز پاس تو در مغز خفتگان چون می بدستیا

معنی باد سموم

باد سموم . [ دِ س َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باد سام . رجوع به باد سام و باد شود.

معنی باد در کلاه داش...

باد درکلاه داشتن . [ دَرْ ک ُ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از مغرور و متکبر بودن . (غیاث ) (مجموعه ٔ مترادفات ص 256). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در سر کردن و باد در سر داشتن و باد در سر افکندن و با

معنی باد شمال

باد شمال . [ دِ ش ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بادی که از شمال وزد. مَحْوة. شَمَل . مِسْع. (منتهی الارب ). اَوْر. (منتهی الارب ). جَرْبیا. اُم ّمَرْزَم . (منتهی الارب ) (دهار) : بر طریق راست رو چون ب

معنی باد سنجیدن

باد سنجیدن . [ س َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از تکبر کردن باشد. (انجمن آرا). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در کلاه بودن و باد در کلاه داشتن و باد در کلاه افکندن و باد در سر بودن و باد در سر داشتن و

معنی باد راندن

باد راندن . [ دَ ] (مص مرکب ) موجب اخراج ریح شدن .

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: