مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باب گرگ


معنی باب گرگ

باب گرگ . [ گ ُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سرویزن بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 18هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه ، سر راه مالرو جیرفت - ساردوئیه . دارای 8 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باب گرگ اینجا را کلیک کنید

هم معنی باب گرگ


ترجمه باب گرگ


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باب گرگمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باب کهن

باب کهن . [ ک َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان هنزا بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 20هزارگزی شمال باختری ساردوئیه ، 8هزارگزی شمال راه مالرو بافت - ساردوئیه . دارای 28 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایرا

معنی باب گلوئیه

باب گلوئیه . [گ َ ئی ی ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بحرآسمان بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 20هزارگزی جنوب ساردوئیه ، 19 هزارگزی جنوب راه مالرو بافت - ساردوئیه . دارای 17 تن سکنه است . (فرهنگ جغ

معنی بابا

بابا. (اِخ ) سامی بیک گوید: قصبه ایست در قضای ایواجق از سنجاق بیغا در نزدیکی بابابرونی غربی ترین نقطه ٔ آناطولی ، دارای 4000 تن نفوس است و یک لنگرگاه کوچک و استوار دارد، زمانی در این قصبه کاردهای بسیا

معنی باب ولی

باب ولی . [ب ِ وَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سرمشک بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 38هزارگزی شمال باختری ساردوئیه و 12هزارگزی شمال راه مالرو بافت به ساردوئیه .سکنه ٔ آن 7 تن است . (فرهنگ جغرافیائ

معنی بابا

بابا. (اِخ ) نام مولای عباس . || نام مولای عایشه . || نام پدر عبدالرحمن بن بابا یا باباه تابعی . || نام پدر عبداﷲبن بابا یا بابی یا بابیه تابعی . (منتهی الارب ).

معنی بابا

بابا. (اِخ ) (کوه ... ) کوهی در مغرب کابل ، سرچشمه ٔ رود هیرمند.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: