مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی باب کسی


معنی باب کسی

باب کسی . [ ب ِ ک ِس ْ سی ] (ص نسبی ) منسوب به «باب کس » که محله ٔ زیبایی است بسمرقند و بفارسی آنرا دروازه ٔ کس خوانند. (الانساب سمعانی ). از آنجاست ابوابراهیم اسحاق بن اسماعیل بن جعفربن داودبن یوسف و یا سیف بن جبلةبن حسین بن معد زاهد بابکسی سمرقندی ، از زهاد و دانشمندان بنام . (از احوال و اشعار رودکی ج 1 ص 453).

معنی باب کسی- ترجمه باب کسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد باب کسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی باب کسی


ترجمه باب کسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه باب کسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی باب دشت

باب دشت . [ دَ ] (اِخ ) محله ای به اصفهان و آنرا دیردشت نیز گویند. (از تاج العروس ).

معنی باب گرگ

باب گرگ . [ گ ُ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سرویزن بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 18هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه ، سر راه مالرو جیرفت - ساردوئیه . دارای 8 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی باب شیخی

باب شیخی . [ ش َ / ش ِ ] (ص نسبی ، اِ مرکب ) نام قسمی خربزه و آن مدور است و در درون سبز. شاید طالبی امروزه باشد.

معنی باب کیل

باب کیل . (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان بهرآسمان بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 36هزارگزی جنوب ساردوئیه ، 13هزارگزی خاور راه مالرو بافت - ساردوئیه . دارای 5 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

معنی باب کوشک

باب کوشک . [ ب ِ ] (اِخ ) محله ٔ بزرگیست در اصفهان . مؤلف گوید: این محله هم اکنون آباد و اهل اصفهان آنرا در کوشک گویند. (مرآت البلدان ج 1). و رجوع به معجم البلدان شود.

معنی باب شیری

باب شیری . (ص نسبی ) منسوب است به بابشیر. (انساب سمعانی ). || (اِخ ) ابراهیم بن احمدبن علی بابشیری از دانشمندان متوفی بسال 306 هَ . ق . (معجم البلدان ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: