مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی عماد مشهدی


معنی عماد مشهدی

عماد مشهدی . [ ع ِ دِ م َ هََ ] (اِخ ) (میر...) متخلص به موسوی . «میر علیشیر نوائی » نام وی را جزو کسانی آورده است که پیش از سال 890 هَ . ق . درگذشته اند و درباره ٔ او گوید که وی جوانی دانشمند و خوش محاوره و خوش خلق و خوش طبع بود، و در فن معمی مهارت تمام داشت و شعرای مشهد همه به خدمت او جمع می گردیدند و هرچه او می گفت به سمع رضا و اطاعت می شنودند. سپس بیتی از او در جواب شیخ کمال نقل می کند.رجوع به مجالس النفائس میر علیشیر ص 35 و 209 شود.

معنی عماد مشهدی- ترجمه عماد مشهدی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد عماد مشهدی اینجا را کلیک کنید

هم معنی عماد مشهدی


ترجمه عماد مشهدی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه عماد مشهدیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی عمادآباد

عمادآباد. [ ع ِ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرودشت ، بخش زرقان ، شهرستان شیراز. دارای 691 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ سیوند و قنات تأمین می شود و محصول آن غلات و حبوب و چغندر است . (از فرهنگ جغرافیایی

معنی عمادالدوله

عمادالدوله . [ ع ِ دُدْ دَ ل َ ] (اِخ ) ابراهیم طفغاج بن نصر، مکنی به ابوالمظفر و ملقب به عمادالدولة. از سلاطین ایلک خانیه ٔ ترکستان . رجوع به ابراهیم طفغاج و آل افراسیاب و عمادالدوله ٔ ایل»خانی شود.

معنی عماد لاری

عماد لاری . [ ع ِ دِ ] (اِخ ) (خواجه ...). از شعرای قرن نهم هَ . ق . است که میرعلیشیر نوایی نام او را در مجالس النفائس آورده و گوید که او به تجارت اشتغال داشت و در ایام سلطان یعقوب خان بود و به «هری »

معنی عماد کجیج

عماد کجیج . [ ع ِ دِ ک ُ ] (اِخ ) (خواجه امام ...). از فقها و محدثان شیعه در اواسط قرن ششم هَ . ق . او راست : بشارةالمصطفی لشیعة المرتضی ، در ذکر اخبار و روایاتی در اثبات مقام مذهب تشیع و پیشوایان آن

معنی عماد قزوینی

عماد قزوینی . [ ع ِ دِ ق َ زْ ] (اِخ ) زکریابن محمود (یا محمد)بن محمود انصاری قاضی قزوینی ، مکنی به ابویحیی یا ابوعبداﷲ و ملقب به جمال الدین و عمادالدین یا عمیدالدین و مشهور به عماد قزوینی . از ادبا و

معنی عماد کیا

عماد کیا. [ ع ِ دِ ] (اِخ ) علی بن محمدبن علی کیاهراسی طبرستانی شافعی ، مکنی به ابوالحسن و ملقب به عمادالدین و مشهور به عماد طبری و عماد کیا. از فقهای نیمه ٔ دوم قرن پنجم هَ . ق . رجوع به علی کیاهراسی

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: