مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی چاکرلو


معنی علی چاکرلو

علی چاکرلو. [ ع َ ی ِ ک َ ] (اِخ ) (علی بیک ...) حاکم اردبیل . رجوع به علی بیک چاکرلو شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی چاکرلو اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی چاکرلو


ترجمه علی چاکرلو


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی چاکرلومطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی حاجی

علی حاجی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن حسن بن علی بن سلیمان بن احمد آل حاجی بلادی قطیفی بحرانی . مورخ و متکلم بودو در نظم سخن نیز دست داشت . وی ساکن قطیف بود و در حدود سال 1269 هَ . ق . متولد شد و در یازده

معنی علی جیانی

علی جیانی . [ ع َ ی ِ ] (اِخ ) ابن موسی بن علی بن موسی بن محمدبن خلف انصاری سالمی اندلسی جیانی ، مشهور به ابن ارفع رأس و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی انصاری شود.

معنی علی حاکمی

علی حاکمی . [ ع َ ی ِ ک ِ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ بصیر حاکمی حموی حنفی . رجوع به علی بصیر شود.

معنی علی چنگی

علی چنگی . [ ع َ چ َ ] (اِخ ) دهی است از ناحیه ٔتنگستان ، از نواحی بلوک دشتستان ، از بلوکات فارس . این ده در یک فرسخ ونیمی شمال تنگستان واقع است . (از فارسنامه ٔ ناصری ، بلوکات فارس ، بلوک دشتستان ص 2

معنی علی حائری

علی حائری . [ ع َ ی ِ ءِ ] (اِخ ) ابن عبدالحسین بن علی اصغر حائری ایروانی . فقیه و اصولی بود و به سال 1301 هَ . ق . درگذشت او راست : 1- حاشیه بر کفایة. 2 - کتاب الطهارة. (از معجم المؤلفین بنقل از اعی

معنی علی حالی

علی حالی . [ ع َ ی ِ] (اِخ ) (ملا...) کاشانی . رجوع به علی کاشانی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: