مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مکناسی


معنی علی مکناسی

علی مکناسی . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن تمیمی طنجی مکناسی . رجوع به علی طنجی شود.

معنی علی مکناسی- ترجمه علی مکناسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مکناسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مکناسی


ترجمه علی مکناسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مکناسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مکی

علی مکی . [ ع َ ی ِ م َک ْ کی ] (اِخ ) ترانه سازی بوده است دردستگاه بوبکر ربانی . و در ذیقعده ٔ سال 421 هَ . ق . که سلطان محمد غزنوی را، برادرش سلطان مسعود به قلعه ٔ مندیش میفرستاد تا زندانی شود، این

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن منصوربن ناصر مقدسی حنفی . ملقب به علاءالدین . فقیه و اصولی بود و در سال 746 یا 748 هَ . ق . درگذشت . وی مدتی در تنکزیه ٔ قدس تدریس میکرد. او راست : شرح مغنی خ

معنی علی مقری

علی مقری . [ ع َ ی ِ م ُ ] (اِخ ) ابن احمد مقری . از محدثان بود. (منتهی الارب ).

معنی علی مکی

علی مکی . [ ع َ ی ِ م َک ْ کی ] (اِخ ) ابن محمدبن اسماعیل بن علی بن محمدبن داود بیضاوی الاصل مکی شافعی . مشهور به زمزمی و ملقب به نورالدین . رجوع به علی زمزمی شود.

معنی علی مکی

علی مکی . [ ع َ ی ِ م َک ْ کی ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن حسن بن جهضم همدانی مکی . مکنی به ابوالحسن و مشهور به ابن جهضم . رجوع به علی همدانی شود.

معنی علی مکی

علی مکی . [ ع َ ی ِ م َک ْ کی ] (اِخ ) ابن ابی بکربن علی بن ابی بکربن عمربن احمدبن عبدالرحمان بن محمد خزرجی انصاری مکی شافعی . مشهور به ابن جمال مصری . وی در بعضی از علوم دست داشت و در سال 1002 هَ . ق

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: