مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مقدسی


معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن انجب ابی المکارم المفضل بن ابی الحسن علی بن ابی الغیث مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفربن ابراهیم بن حسن لخمی مالکی . وی از فقهای مذهب مالکی بود و در روز شنبه بیست وچهارم ذی قعده ٔ سال 544 هَ . ق . در اسکندریه متولد شد و پس از تدریس در برخی از مدارس آنجا به قاهره رفت و در مدرسه ٔ صاحبیة به تدریس پرداخت و در روز جمعه اول شعبان سال 611 هَ . ق . در آنجا درگذشت . (از وفیات الاعیان ابن خلکان ج 1 ص 356).

معنی علی مقدسی- ترجمه علی مقدسی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مقدسی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مقدسی


ترجمه علی مقدسی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مقدسیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مکناسی

علی مکناسی . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن تمیمی طنجی مکناسی . رجوع به علی طنجی شود.

معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن میمون بن ابی بکربن علی بن میمون بن ابی بکربن یوسف بن اسماعیل بن ابی بکر هاشمی قرشی مغربی غماری فاسی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی هاشمی شود.

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن مفضل بن علی بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر لخمی مقدسی اسکندرانی مالکی . مکنی به ابوالحسین و ملقب به شرف الدین . وی محدث و حافظ و فقیه بود. در سال 544 هَ . ق .

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م ُ ق َدْ دَ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن ابی اللطف مقدسی شافعی . مکنی به ابوالفضل . ادیب بود و در سال 856 هَ . ق . در بیت المقدس متولد شد و در 934 هَ . ق . در دمشق درگذشت . او راس

معنی علی مکی

علی مکی . [ ع َ ی ِ م َک ْ کی ] (اِخ ) ابن ابی بکربن علی بن ابی بکربن عمربن احمدبن عبدالرحمان بن محمد خزرجی انصاری مکی شافعی . مشهور به ابن جمال مصری . وی در بعضی از علوم دست داشت و در سال 1002 هَ . ق

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن سلیمان بن حمزه ٔ مقدسی صالحی حنبلی . ملقب به فخرالدین . ادیب و شاعر و نویسنده و خطیب بود. در سال 740 هَ . ق . متولد شد و در 791 هَ . ق . درگذشت

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: