مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مغربی


معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن میمون بن ابی بکربن علی بن میمون بن ابی بکربن یوسف بن اسماعیل بن ابی بکر هاشمی قرشی مغربی غماری فاسی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی هاشمی شود.

معنی علی مغربی- ترجمه علی مغربی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مغربی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مغربی


ترجمه علی مغربی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مغربیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن محمدبن عبدالرحمان بن خطاب مغربی مصری باجی شافعی . ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی باجی شود.

معنی علی مقشاعی

علی مقشاعی . [ ع َ ی ِ ؟ ](اِخ ) ابن عبداﷲبن عبدالصمدبن محمدبن علی بن یوسف بن سعید مقشاعی اصبعی بحرانی . رجوع به علی اصبعی شود.

معنی علی مکناسی

علی مکناسی . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن تمیمی طنجی مکناسی . رجوع به علی طنجی شود.

معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن محمدبن حسین رباطی مغربی مالکی . مشهور به ابن بری و مکنی به ابوالحسن . رجوع به ابن بری و نیز به علی (ابن محمدبن ...) شود.

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن انجب ابی المکارم المفضل بن ابی الحسن علی بن ابی الغیث مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفربن ابراهیم بن حسن لخمی مالکی . وی از فقهای مذهب مالکی بود و در روز شنبه بیست

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن منصوربن ناصر مقدسی حنفی . ملقب به علاءالدین . فقیه و اصولی بود و در سال 746 یا 748 هَ . ق . درگذشت . وی مدتی در تنکزیه ٔ قدس تدریس میکرد. او راست : شرح مغنی خ

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: