مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مغربی


معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن میمون بن ابی بکربن علی بن میمون بن ابی بکربن یوسف بن اسماعیل بن ابی بکر هاشمی قرشی مغربی غماری فاسی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی هاشمی شود.

معنی علی مغربی- ترجمه علی مغربی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مغربی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مغربی


ترجمه علی مغربی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مغربیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن محمد برکه ٔ تطوانی مغربی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی تطوانی شود.

معنی علی مغربی

علی مغربی . [ ع َ ی ِ م َ رِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن محمدبن حسین رباطی مغربی مالکی . مشهور به ابن بری و مکنی به ابوالحسن . رجوع به ابن بری و نیز به علی (ابن محمدبن ...) شود.

معنی علی مقدسی

علی مقدسی . [ ع َ ی ِ م َ دِ ] (اِخ ) ابن منصوربن ناصر مقدسی حنفی . ملقب به علاءالدین . فقیه و اصولی بود و در سال 746 یا 748 هَ . ق . درگذشت . وی مدتی در تنکزیه ٔ قدس تدریس میکرد. او راست : شرح مغنی خ

معنی علی مقری

علی مقری . [ ع َ ی ِ م ُ ] (اِخ ) ابن احمد مقری . از محدثان بود. (منتهی الارب ).

معنی علی مقری

علی مقری . [ ع َ ی ِ م ُ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی مقری فیومی . رجوع به علی فیومی شود.

معنی علی مقداد

علی مقداد. [ ع َ م ِ ] (اِخ ) (شیخ ...) وی از اهالی یمن بود و در آغاز کار با امرای ترک عثمانی دریمن مربوط گشت ولی عثمانی ها به وی بدگمان شدند و اورا دستگیر ساختند و بسیار آزار دادند. از اینرو وی پس از

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: