مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مصری


معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) (دکتر علی ...) عنانی . رجوع به علی عنانی شود.

معنی علی مصری- ترجمه علی مصری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مصری اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مصری


ترجمه علی مصری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مصریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن یعقوب بن جبریل بن عبدالمحسن بکری مصری شافعی . ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی بکری شود.

معنی علی مطیری

علی مطیری . [ ع َ ی ِ م ُ طَ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابی بکر مطیری . فقیه و از علمای بنی مطیر بود. وی در سال 1084 هَ .ق . در زیدیة از شهرهای یمن درگذشت . او راست : مختصر التلخیص . (از الاعلام زرکلی از خلا

معنی علی معصوم

علی معصوم . [ ع َ ی ِ م َ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن معصوم بن نصیرالدین بن ابراهیم بن سلام اﷲبن مسعودبن محمدبن منصور حسنی حسینی دشتکی شیرازی مدنی . مشهوربه ابن معصوم و ملقب به صدرالدین . نام او سیدعلی

معنی علی مطیری

علی مطیری . [ ع َ ی ِ م ُ طَ ] (اِخ ) ابن ظاهر مطیری اسدی حلی . رجوع به علی حلی شود.

معنی علی مطیرفی

علی مطیرفی . [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن نقی بن احمدبن زین العابدین بن ابراهیم بن صقربن ابراهیم مهاشری مطیرفی احسایی . رجوع به علی احسایی شود.

معنی علی مغازی

علی مغازی . [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن محمد مغازی زواوی . صوفی و از اهل طریقت بود. او راست : الفیوضات الاحسانیة و التدرجات الانسانیة فی نشر الطریقة الخلوتیة، که در سال 1301 هَ . ق . به چاپ رسید. (از معج

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: