مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مشهدی


معنی علی مشهدی

علی مشهدی . [ ع َ ی ِ م َ هََ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمدبن ابراهیم حسینی مشهدی احسائی . ملقب به جمال الدین . رجوع به علی احسایی شود.

معنی علی مشهدی- ترجمه علی مشهدی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مشهدی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مشهدی


ترجمه علی مشهدی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مشهدیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مشغری

علی مشغری . [ ع َ ی ِ م َ غ َ ] (اِخ ) ابن احمد سماقه ٔ عاملی مشغری . رجوع به علی سماقة شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) (علی عزت ...) ابن بدوی مصری . رجوع به علی عزت شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن حسن بن حسین بن محمد موصلی مصری شافعی خلعی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی خلعی شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن حسن بن علی اسنوی مصری شافعی . ملقب به بدرالدین . رجوع به علی اسنوی شود.

معنی علی مشهدی

علی مشهدی . [ ع َ ی ِ م َ هََ ] (اِخ ) ابن احمد عادلی عاملی مشهدی غروی . رجوع به علی عادلی شود.

معنی علی مشغرایی

علی مشغرایی . [ ع َ ی ِ م َ غ َ ] (اِخ ) ابن محمود عاملی مشغرایی . فقیه و منطقی و عروضی قرن یازدهم هَ . ق . بود. او راست : 1- امتحان الافکار فی مسألة الدار. 2- رساله ای در عروض . 3- رساله ای در قصر.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: