مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مشعشعی


معنی علی مشعشعی

علی مشعشعی . [ ع َ ی ِ م ُ ش َ ش َ ] (اِخ ) ابن خلف بن عبدالمطلب بن حیدربن محمدبن فلاح موسوی حسینی مشعشعی حویزی . رجوع به علی حویزی شود.

معنی علی مشعشعی- ترجمه علی مشعشعی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مشعشعی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مشعشعی


ترجمه علی مشعشعی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مشعشعیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مسفیوی

علی مسفیوی . [ ع َ ی ِ ؟ ] (اِخ ) ابن محمد مسفیوی مراکشی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی مراکشی شود.

معنی علی مشرفة

علی مشرفة. [ ع َ ی ِ م ُ ش َرْ رَ ف َ ] (اِخ ) ابن مصطفی بن عطیةبن جعفربن احمدبن عطیه ٔ مشرفة. دکتر در فلسفه و علوم بود. وی در یازدهم ژوئیه ٔ سال 1898 م . / 1316 هَ . ق . در دمیاط متولد شد و گواهینامه

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن سعیدبن یوسف حوفی مصری . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی حوفی شود.

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن احمد مصری شامی اشعری . مشهور به ابن صدقة. فقیه و واعظ قرن نهم هَ . ق . بود و در سال 790 هَ . ق . متولد شد. او راست : 1- اسرار العبادات والقربة الی رب البریات . 2-

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن بلبان بن عبداﷲ فارسی مصری حنفی . ملقب به علاءالدین و مکنی به ابوالحسن . فقیه و اصولی و نحوی و محدث بود و در نظم سخن دست داشت . در سال 675 هَ . ق . متولد شد. وی از

معنی علی مشطوب

علی مشطوب . [ ع َ ی ِ م َ ] (اِخ ) ابن احمدبن ابی الهیجاء هکاری . مکنی به ابوالحسن و ملقب به سیف الدین و مشهور به مشطوب . وی از امیرانی بود که با اسدالدین شیرکوه در جنگهای صلیبی شرکت داشت و تا آخر عمر

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: