مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی مسعری


معنی علی مسعری

علی مسعری . [ ع َ ی ِ م ِع َ ] (اِخ ) ابن محمدبن وهب مسعری . وی صاحب ابوعبید قاسم بن سلام بود و از او روایت کرد. (از معجم الادباء یاقوت چ قاهره ج 14 ص 139 و چ مارگلیوث ج 5 ص 318).

معنی علی مسعری- ترجمه علی مسعری برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی مسعری اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی مسعری


ترجمه علی مسعری


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی مسعریمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی مزیدی

علی مزیدی . [ ع َ ی ِ م َزْ ی َ ] (اِخ ) ابن مزید اسدی . ملقب به سندالدوله یا سیف الدوله و مکنی به ابوالحسن . وی نخستین از فرمانروایان بنی مزید اسدی است که در سال 403 هَ . ق . از جانب فخرالدوله ٔ دیلم

معنی علی مصری

علی مصری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بحری مصری مالکی . ملقب به نورالدین و مکنی به ابوالحسن . وی از قضاة بود و به عربیت و دانش فرایض و حساب و حدیث معرفتی تام داشت . در دوم جمادی الاولی سال 878

معنی علی مشعشعی

علی مشعشعی . [ ع َ ی ِ م ُ ش َ ش َ ] (اِخ ) ابن خلف بن عبدالمطلب بن حیدربن محمدبن فلاح موسوی حسینی مشعشعی حویزی . رجوع به علی حویزی شود.

معنی علی مسعودی

علی مسعودی . [ ع َ ی ِ م َ ] (اِخ ) ابن حسین بن علی مسعودی . مکنی به ابوالحسن . صاحب مروج الذهب . رجوع به مسعودی شود.

معنی علی مشغری

علی مشغری . [ ع َ ی ِ م َ غ َ ] (اِخ ) ابن احمد سماقه ٔ عاملی مشغری . رجوع به علی سماقة شود.

معنی علی مری

علی مری . [ ع َ ی ِ م ُرْ ری ] (اِخ ) ابن عبدالقادربن سوده ٔ مری . مکنی به ابوالحسن . شاعر متوفی در سال 1333 هَ. ق . او را دیوان شعری است . (از معجم المؤلفین ).

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: