مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی سالم


معنی علی سالم

علی سالم . [ ع َ سا ل ِ ] (اِخ ) علی محمد سالم بن سالم . وی در سال 1312 هَ . ق . در قید حیات بود و مدتی در جامع احمدی در طنطا بخدمت علم مشغول بود. او راست : 1- الانتقاد الادبی علی ستارات اشعار السید محمد القصبی التی وصفها فی کتابه المسمی بالعقد الذهبی . 2- الانتقاد الادبی فی الرد علی الشیخ احمد الظواهری . (ازمعجم المؤلفین از معجم المطبوعات سرکیس ص 1369).

معنی علی سالم- ترجمه علی سالم برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی سالم اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی سالم


ترجمه علی سالم


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی سالممطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی سبیتی

علی سبیتی . [ ع َ ی ِ س ُ ب َ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمدبن ابراهیم بن علی بن یوسف سبتی عاملی کفراوی . رجوع به علی سبتی شود.

معنی علی سبتی

علی سبتی . [ ع َ ی ِ س َ ] (اِخ ) ابن محمدبن احمدبن ابراهیم بن علی بن یوسف سبتی عاملی کفراوی . ادیب و نحوی و بیانی و لغوی و شاعر و نویسنده و مورخ بود و در 25 ذی حجه ٔ سال 1236 هَ . ق . در «کفری » که ق

معنی علی سبتی

علی سبتی . [ ع َ ی ِ س َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ سبتی اندلسی مالکی . مکنی به ابوالحسن . از فقیهان بود و بسال 567 هَ . ق . درگذشت . او راست : اللباب فی اصول الفقه . (از کشف الظنون حاجی خلیفه ص 1542).

معنی علی سائح

علی سائح . [ ع َ ی ِ ءِ ] (اِخ ) ابن محمد خراسانی حسنی . مشهور به سائح علوی . کیمیاگر بود و در شهرهای مختلف مسافرت میکرد و در حدود سال 305 هَ . ق . درگذشت . او راست : 1- الاصول فی الصنعة. 2- الحجر الط

معنی علی سبزواری

علی سبزواری . [ ع َی ِ س َ زِ ] (اِخ ) مؤید سربداری (خواجه ...). آخرین از امرای سربداری . رجوع به علی مؤید سبزواری شود.

معنی علی سجلماسی

علی سجلماسی . [ ع َ ی ِ س ِ ج ِ ] (اِخ ) ابن اسماعیل بن الشریف الحسنی . مکنی به ابوالحسن و ملقب به اعرج . از پادشاهان دولت سجلماسه ٔ علوی در مغرب أقصی بود و در سجلماسة مسکن داشت . در سال 1147 هَ . ق

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: