مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی دمشقی


معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن خلیل بن علی بن حسین دمشقی ، مشهور به ابن قاضی عسکر و مکنّی به ابوالحسن .وی فقیه بود و در سال 608 هَ . ق . در دمشق تولد یافت و در سال 651 هَ . ق . درگذشت . او راست : شرح الجامعالکبیر شیبانی ، در فروع فقه حنفی . و صاحب کشف الظنون این کتاب را نظم دانسته است . (از معجم المؤلفین بنقل از تاج التراجم ابن قطلوبغا ص 32. کشف الظنون ص 570).

معنی علی دمشقی- ترجمه علی دمشقی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی دمشقی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی دمشقی


ترجمه علی دمشقی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی دمشقیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمد دمشقی شاذلی حنفی (درویش ...). نقیب رمایه (تیراندازی ) در دمشق بود وبه سال 1130 هَ . ق . درگذشت . او راست : مفتاح کنز درالنظام فی اصول الرمایة و تعلیم الغ

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن محمدبن همام بن محمدبن ابراهیم بن حسن انصاری دمشقی ، مشهور به ابن شاطر و مطعم و ملقّب به علاءالدین و مکنّی به ابوالحسن . عالم هیئت . رجوع به علی (اب

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن مرادبن علی بخاری الاصل دمشقی حنفی نقشبندی ، مشهور به مرادی . رجوع به علی مرادی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن عباس بن شیبان دمشقی حنبلی ، مشهور به ابن اللحام و مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به علاءالدین . وی فقیه و اصولی بود و در عید فطر سال 803 هَ . ق .درگذشت . در

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن ابی حزم قرشی دمشقی مصری شافعی مشهور به ابن نفیس و ملقّب به علاءالدین . رجوع به ابن نفیس و علی (ابن ابی حزم ...) شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن ابی بکربن علی بن ابراهیم بن علی بن عدنان حسینی دمشقی حنفی ، مشهور به نقیب الاشراف . رجوع به علی نقیب الاشراف شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter