مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی دمشقی


معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن سودون یشبغاوی قاهری دمشقی حنفی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به ابن سودون و علی (ابن سودون ...) شود.

معنی علی دمشقی- ترجمه علی دمشقی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی دمشقی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی دمشقی


ترجمه علی دمشقی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی دمشقیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن ابی حزم قرشی دمشقی مصری شافعی مشهور به ابن نفیس و ملقّب به علاءالدین . رجوع به ابن نفیس و علی (ابن ابی حزم ...) شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ )ابن محمدبن عیسی دمشقی محلی نمراوی شافعی ، مشهور به قطبی و ملقّب به علاءالدین . رجوع به علی قطبی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن علی بن محمدبن ابی العز دمشقی حنفی ، ملقّب به علاءالدین . فقیه بود و در سال 731 هَ . ق . متولد شد. وی مدتی عهده دار امر قضاء در دمشق بود و در سال 792 هَ. ق . د

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن عثمان بن عمربن صالح دمشقی شافعی ، مشهور به ابن صیرفی و ملقّب به علأالدین و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی صیرفی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن خضربن حسن عثمانی دمشقی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی عثمانی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن عثمان بن محمدبن رجب بن علاءالدین دمشقی شافعی ، مشهور به ابن شمعة. محدث و نحوی و شاعر. اصل وی از بعلبک بود و در سال 1157 یا 1158 هَ . ق . در دمشق متولد

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter