مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی دمشقی


معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن خضربن حسن عثمانی دمشقی ، مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی عثمانی شود.

معنی علی دمشقی- ترجمه علی دمشقی برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی دمشقی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی دمشقی


ترجمه علی دمشقی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی دمشقیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن عبدالحمید هیتی بغدادی دمشقی صالحی . رجوع به علی هیتی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ )ابن محمدبن عیسی دمشقی محلی نمراوی شافعی ، مشهور به قطبی و ملقّب به علاءالدین . رجوع به علی قطبی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن خلیل بن علی بن حسین دمشقی ، مشهور به ابن قاضی عسکر و مکنّی به ابوالحسن .وی فقیه بود و در سال 608 هَ . ق . در دمشق تولد یافت و در سال 651 هَ . ق . درگذشت . او

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن ابی مجدبن شرف بن احمد حمصی دمشقی . رجوع به علی حمصی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن عثمان بن عمربن صالح دمشقی شافعی ، مشهور به ابن صیرفی و ملقّب به علأالدین و مکنّی به ابوالحسن . رجوع به علی صیرفی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم بن محمدبن همام بن محمدبن ابراهیم بن حسن انصاری دمشقی ، مشهور به ابن شاطر و مطعم و ملقّب به علاءالدین و مکنّی به ابوالحسن . عالم هیئت . رجوع به علی (اب

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: 
Hit Counter