مجله اینترنتی متنی و تصویری ایرانیان

معنی علی دمشقی


معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲ بهایی دمشقی غزولی ، ملقّب به علاءالدین . رجوع به «غزولی » و علی بهایی شود.

برای ملاحظه مطالب بیشتر در مورد علی دمشقی اینجا را کلیک کنید

هم معنی علی دمشقی


ترجمه علی دمشقی


سخنان بزرگان با استفاده از کلمه علی دمشقیمطالب نزدیک به این موضوع:

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن عز اذرعی دمشقی حنفی ، ملقّب به صدرالدین . رجوع به علی اذرعی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن عثمان بن محمدبن رجب بن علاءالدین دمشقی شافعی ، مشهور به ابن شمعة. محدث و نحوی و شاعر. اصل وی از بعلبک بود و در سال 1157 یا 1158 هَ . ق . در دمشق متولد

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن عباس بن شیبان دمشقی حنبلی ، مشهور به ابن اللحام و مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به علاءالدین . وی فقیه و اصولی بود و در عید فطر سال 803 هَ . ق .درگذشت . در

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن عثمان غزی دمشقی حنفی ، ملقّب به شرف الدین . رجوع به علی غزی شود.

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمد دمشقی شاذلی حنفی (درویش ...). نقیب رمایه (تیراندازی ) در دمشق بود وبه سال 1130 هَ . ق . درگذشت . او راست : مفتاح کنز درالنظام فی اصول الرمایة و تعلیم الغ

معنی علی دمشقی

علی دمشقی . [ ع َ ی ِ دِ م َ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی بن سلیم دمشقی صالحی شافعی سلیمی ، مکنّی به ابوالحسن و ملقّب به علاءالدین . رجوع به علی سلیمی شود.

شما هم در مورد این موضوع بنویسید:

عنوان:  
توضیحات:  
حروف را وارد کنید: